Nieuws

Groningen heeft landelijke energiedoelstellingen voor 2023 nu al behaald

20 maart 2017 | Door: Charlene Bodt | Bron: Flux

Dat de ambitieuze energiedoelstellingen niet bij plannen blijven, bewijst de provincie Groningen. Uit de Energiemonitor over 2015 blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie 15,9% is. Dit is fors hoger dan het landelijke aandeel van 5,8% en nu al op het niveau van de landelijk doelstellingen van 16% voor 2023. Hiermee loopt Groningen voorop in de ambitie om in 2050 100% duurzame energie op te wekken. Maar er is meer. Op basis van het effect van geplande duurzaamheidsprojecten stijgt het aandeel hernieuwbare energie in de provincie Groningen in 2020 naar 33%.

 

De energiedoelstellingen die de provincie Groningen heeft vastgesteld zijn al lange tijd ambitieuzer dan de landelijke doelen. Afgesproken is dat er 21% duurzame energie in 2020 wordt opgewekt en zelfs dat lijkt te worden overtroffen. Voor 2035 is afgesproken om 60% duurzame energie te gebruiken. Om dit te halen wordt hard gewerkt aan nieuw beleid rondom zonneparken en windenergie. Naast het tegengaan van de klimaatverandering heeft de energietransitie ook een belangrijke economische waarde voor Groningen. Omdat de winning van aardgas wordt verminderd, is het juist van belang dat er nieuwe banen in de duurzame energiesector voor terugkomen. In Groningen is de realisatie van deze doelen in volle gang.

 

Werkgelegenheid

In de periode 2012 tot en met 2015 is de werkgelegenheid in de energiesector met ruim 500 werkzame personen afgenomen. Dit komt vooral door verminderde aardgaswinning in de provincie. De werkgelegenheid in duurzame energie is in 2015 juist met 100 banen (een stijging van 5,7%) toegenomen. In de jaren voor 2015 bleef de werkgelegenheid in die sector nagenoeg gelijk, terwijl dit in een periode van recessie was waarin de werkgelegenheid in de totale economie afnam.

 

Cijfers

De meeste energie in de provincie Groningen wordt gebruikt door bedrijven en instellingen. In vergelijking met 2014 is het gebruik van deze groep licht gestegen, maar nog altijd lager dan dat van 2013. Hetzelfde geldt voor huishoudens. Deze groep is verantwoordelijk voor een kwart van het energieverbruik en heeft 2% meer energie gebruikt ten opzichte van 2014, maar nog altijd aanzienlijk minder dan in 2013. Het grootste deel van de hernieuwbare energie is afkomstig uit biomassa (62%) en windenergie (31%). Maar relatief gezien groeit zonne-energie het hardst.

 

Gedeputeerde Nienke Homan: ‘Wij bewijzen als duurzame energieregio dat het wel kan: de energietransitie versnellen. Ik verwacht dan ook dat het nieuwe kabinet met ons mee gaat werken om de volgende stap te zetten.’

 

Groen stopcontact

Het totale energieverbruik van de provincie Groningen is 3,2% van Nederland. Met het grote aandeel duurzame energie draagt de provincie 8,8% bij aan het nationale aandeel duurzame energie. Biomassa en windenergie leveren de grootste bijdrage. Het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen per inwoner is hoger dan in de rest van Nederland. De provincie transformeert hiermee naar een groen stopcontact voor duurzame energie.

 

Toekomstige projecten

Aan de hand van de geplande duurzaamheidsprojecten blijkt dat tot 2020 het aandeel hernieuwbare energie stijgt met maar liefst 127% ten opzichte van 2015. Dit effect wordt voor het grootste deel gerealiseerd door de kolencentrale van RWE in de Eemshaven, maar ook windenergie heeft een groot aandeel. Het grootste zonnepark op land is recent in Delfzijl gerealiseerd en de verwachting is dat dit ook een substantieel aandeel gaat vormen in de duurzame energiemix van de provincie. Andere grote projecten zijn de verwachte realisatie van een biomethanolfabriek in Delfzijl, een vergassingsinstallatie in Hoogezand-Sappemeer en het Warmtenet Noordwest-Groningen in de stad. Ook is in deze laatste berekening een proportioneel deel van de verwachte hoeveelheid opgewekte stroom door nieuwe Nederlandse offshore windparken die tot en met 2020 worden gerealiseerd, windpark Gemini en windpark Borssele, toegerekend aan de provincie Groningen.

 

Bekijk de gehele energiemonitor provincie Groningen

Deel dit artikel

[sharify]
Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen