Nieuws

Kabinet wijst nieuwe gebieden aan voor windparken op zee

4 juli 2016 | Door: Charlene Bodt | Bron: Rijksoverheid

Het kabinet wijst twee nieuwe gebieden aan voor de bouw van windmolenparken op zee. Het gaat om twee gebieden binnen de zogenaamde 12-mijlszone tussen 18,5 en 22 kilometer uit de kust. De aanwijzing vindt plaats in de Ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee. De twee extra stroken sluiten aan op eerder aangewezen gebieden buiten de 12-mijlszone. De gebieden Hollandse Kust (zuid) en Hollandse Kust (noord) zijn gekozen in de Routekaart na een uitgevoerde Haalbaarheidsstudie. Met het aanwijzen van deze nieuwe gebieden brengt het kabinet het doel van 16% duurzame energie in 2023 dichterbij.

 

De ontwerp-Rijksstructuurvisie is tot stand gekomen na overleg met gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden. In een ‘visualisatietool’ kan iedereen via internet een beeld krijgen van het zicht op zee bij de komst van de nieuwe windmolenparken. Dit zicht kan bekeken worden vanuit 17 kustgemeenten, onder verschillende weersomstandigheden, op diverse tijdstippen van de dag, vanuit diverse zichthoeken en met twee types windmolens.

 

Energieakkoord

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2023 16% van de energie duurzaam wordt opgewekt. Windparken op zee voorzien dan vijf miljoen huishoudens van stroom. Het dichter bij de kust bouwen van windparken kost minder dan verder op zee. Deze  besparing bedraagt  3 miljard euro ten opzichte van het gebied IJmuiden-Ver. Met de aanwijzing van de gebieden tussen de 18,5 en 22 km komt voldoende ruimte beschikbaar om te werken met standaardplatforms van 700 MW, waarmee een kostenbesparing kan worden gerealiseerd. Via de standaardplatforms worden de windparken aangesloten op het landelijk elektriciteitsnet. Door de aanwijzing van de nieuwe gebieden kan in gebied Hollandse Kust Zuid 1400 MW worden gerealiseerd en in Hollandse Kust Noord 700 MW.

 

Geschikte locaties

Het kabinet zoekt in het Nederlandse deel van de Noordzee naar geschikte locaties voor windparken. Hoewel dat letterlijk een zee aan ruimte lijkt, gebeurt daar al heel veel. De ruimte op zee wordt gebruikt door scheepvaart, visserij en er zijn gebieden voor oefeningen van Defensie, natuur, zandwinning en mijnbouwactiviteiten (olie- en gaswinning). De gebieden Hollandse Kust binnen de 18,5 en 22 kilometer zijn onderzocht op effecten op landschap, recreatie, archeologie, bodem en water, natuur, de verschillende gebruikersfuncties en kustveiligheid.

 

Inspraak

Vanaf 19 augustus 2016 kan iedereen een inspraakreactie of zienswijze indienen op de ontwerp-Rijksstructuurvisie. Het kabinet streeft naar een definitief besluit eind 2016.

 

Deel dit artikel

[sharify]
Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen