Nieuws

NEN onderzoekt rol van normen bij circulaire economie

20 december 2016 | Door: Charlene Bodt | Bron: NEN

Ondernemingen die duurzamer willen worden door het omarmen van de circulaire economie komen veelal met productinnovaties. NEN-onderzoek bevestigt dat normen een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van innovatieve producten en de marktacceptatie bevorderen. In nauwe samenwerking met bedrijven en Rijksoverheid werkt NEN eraan om te zorgen dat normen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoeften van bedrijven in de circulaire economie.

 

Ondernemers die actief zijn in de circulaire economie of de mogelijkheden daarvoor onderzoeken, weten dat afspraken met leveranciers en de ketenpartners heel belangrijk zijn. Ze lopen echter al snel tegen wet- en regelgeving aan. Normen en certificaten kunnen oplossingen bieden, maar welke normen en certificaten zijn in welke branche relevant?

 

Onderzoekscases

Welke rol spelen normen in concrete situaties waarin bedrijven circulaire producten op de markt willen brengen? Op verzoek van het Rijk heeft NEN dit voor een achttal cases onderzocht:

  1. Groencertificaten voor biobased bouwproducten
  2. Recycling van harde kunststoffen
  3. Duurzame geleiderail
  4. Biobased bouwmaterialen
  5. Energieprestatienorm gebouwen en biomassa-installaties
  6. Kwaliteitseisen groen gas
  7. Scheepsafvalstoffen
  8. Inzet struviet als meststof

De resultaten van dit onderzoek worden naar verwachting eind december gerapporteerd.

 

Inspelen op behoefte van de markt

Naast de rol die normen hebben op het verhandelen en verduurzamen van producten, onderzoekt NEN de behoefte van de markt op dit gebied. Hieruit blijkt onder andere dat er vraag is naar heldere definities en termen, zodat iedereen dezelfde taal spreekt. Ook wil NEN een hulpmiddel ontwikkelen voor organisaties die verder willen met de circulaire economie. Naast uitleg over de doelen en kansen van een circulaire economie, kan gedacht worden aan een scan om de organisatie door te lichten en het identificeren van kansen voor de onderneming. Op basis hiervan kan een bedrijf een NEN-zelfverklaring opstellen om transparant te communiceren met de markt over de circulariteit van een product/organisatie in samenwerking met NEN Schemabeheer. Deze initiatieven worden in 2017 verder uitgerold.

 

Rijksbrede Programma Circulaire Economie

Onlangs is het Rijksbrede Programma Circulaire Economie gepubliceerd. In het programma staat de volgende passage over normen: ‘Open normstelling kan een rol spelen in combinatie met certificering en standaardisering. In samenwerking met het bedrijfsleven, branches en NEN wordt gewerkt aan het aanpassen van het proces voor het opstellen van normen en certificaten. Het proces en de structuren dienen zo te worden aangepast dat innovatieve MKB-bedrijven met hun circulaire producten en diensten hiervan beter gebruik kunnen maken. Dit ter verdere uitvoering van de motie Dijkstra over Nederlandse en Europese normen en het realiseren van een circulaire economie. De Kamer is hier al eerder over geïnformeerd. Nederland levert inbreng op de door de Europese Commissie gestarte trajecten om te komen tot Europese normen voor circulaire economie.’

 

NEN-commissies

NEN is in Nederland hét kennisnetwerk voor normontwikkeling en normtoepassing. In NEN-commissies werken experts van alle lagen uit bedrijfsleven en overheden samen. Hun gebundelde expertise kan verder helpen bij het in kaart brengen van voor jou relevante (inter)nationale normen en certificaten, maar zij kunnen ook advies geven over eventueel nieuw te ontwikkelen normen of certificatieschema’s.

Naast nationale normen, zijn in toenemende mate Europese normen belangrijk. Experts nemen via NEN deel aan het Europese netwerk.

 

Meepraten of meer informatie

Wil je bijdragen aan de te ontwikkelen tools van NEN, of heb je als ondernemer behoefte aan nationale of Europese afspraken die je verder helpen met jouw innovatie op gebied van duurzaamheid of in het kader van circulaire economie?

Neem dan contact op met Martijn van Rijn, consultant Milieu & Maatschappij, telefoon (015) 2 690 289 of e-mail martijn.vanrijn@nen.nl.

Deel dit artikel

[sharify]
Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen