Nieuws

Onderzoek naar waterstof uit windenergie in de Energy Valley regio Groningen

28 december 2016 | Door: Charlene Bodt | Bron: Energy Valley

De bedrijven HYGRO en Composite Agency doen samen met ECN, Energy Expo en Energy Valley onderzoek naar de haalbaarheid om waterstof te produceren uit offshore windenergie, om dit vervolgens in te zetten als groene transportbrandstof. Hiervoor heeft het consortium recent subsidie ontvangen van de Topsector Energie.

 

Ongeveer een kwart van het huidige Nederlandse energiegebruik gaat naar vervoer. Duurzame waterstof kan hierbij een milieuvriendelijk alternatief bieden. Bij de productie en het gebruik hiervan komen geen broeikasgassen vrij en motoren op waterstof zijn bovendien een stuk stiller. Het is wel zaak de waterstof duurzaam te produceren. Tot nu toe is de duurzame waterstofproductie nog beperkt vanwege de hoge kosten ten opzichte van waterstof uit aardgas. De potentiële verkoopwaarde van waterstof in relatie tot de huidige motorbrandstoffen is daarentegen hoog.

 

Met de reeds dalende aardgasproductie in Nederland en met de opkomst van wind op zee ontstaat een kans om groene stroom via waterelektrolyse om te zetten in waterstof en vervolgens toe te passen als motorbrandstof. Het consortium gaat dit verder onderzoeken. Dit past niet alleen in het nationale innovatiebeleid voor energie, maar sluit ook direct aan bij de Noordelijke Innovatie Agenda en de Noordelijke Energie Agenda Switch, waarin de ontwikkeling van nieuwe marktkansen voor duurzame energie centraal staan.

 

Uitgangspunt voor het onderzoek is de gedachte dat windparken op zee die waterstof produceren ten behoeve van de transportsector een interessante businesscase kunnen worden. Enerzijds omdat door toenemende schaalgrootte en innovaties de kostprijs van windenergie zal blijven dalen en ook de verkoopwaarde van windstroom zal dalen door overaanbod tijdens winderige dagen. Daarbij zijn de kosten voor de productie van waterstof uit offshore windenergie, inclusief transport, opslag en distributie, in potentie lager dan die van elektrisch aangesloten offshore windparken. Tot slot zal met de opkomst van auto’s, bussen en vrachtwagens op waterstof de vraag naar waterstof toenemen. De waarde van windenergie, in de vorm van waterstof, als motorbrandstof zal hierdoor een hogere waarde hebben dan in de vorm van elektriciteit.

 

Met het onderzoek zullen per onderdeel van de keten de kosten en opbrengsten in kaart worden gebracht, om vervolgens te bepalen welke vervolgstappen nodig zijn. Het onderzoek is inmiddels gestart en de uitkomsten zullen medio 2017 tijdens een eindcongres worden gepresenteerd.

Deel dit artikel

[sharify]
Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen