Nieuws

Onderzoekscentra ECN, TNO en Wageningen Research bundelen hun krachten

3 oktober 2016 | Door: Charlene Bodt | Bron: Ministerie van EZ

Verschillende Nederlandse onderzoekscentra gaan hun krachten bundelen. ECN, TNO en Wageningen Research voegen diverse activiteiten samen tot twee nieuwe onderzoekscentra: één voor energie-innovatie en één voor voedselinnovatie. Dit maakte minister Kamp van Economische Zaken (EZ) onlangs bekend, mede namens staatssecretaris Van Dam en ministers Schultz van Haegen (I&M) en Schippers (VWS).

 

Minister Kamp: ‘Sterke kennisinstituten zijn een basisvoorwaarde voor een gezonde kenniseconomie. Nederland beschikt over kennisinstituten die op mondiaal niveau aanzien genieten. Door hun kracht en kennis te bundelen, kunnen deze organisaties met meer focus en efficiëntie werken. Daardoor worden ze nog aantrekkelijker als partner voor het (inter)nationale bedrijfsleven om gezamenlijk te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dat levert ons kennis, banen en inkomsten op.’

 

Energie-innovatie naar TNO, voedselinnovatie naar Wageningen Research

Onderzoeksorganisatie TNO heeft veel expertise op energiegebied. Het duurzame energieonderzoek van Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) naar bijvoorbeeld zonne- en windenergie en energiebesparing sluit aan op deze expertise. Met dit besluit wordt ECN’s onderzoek naar duurzame energievoorziening samengevoegd met de energiepoot van TNO. Dit zal leiden tot meer focus en samenhang in het onderzoek en zo ontstaat één herkenbaar onderzoekscentrum. De intentie is dat dit onderzoekscentrum van start gaat op 1 januari 2018.

 

Het onderzoek en advies dat ECN uitvoert als ‘rekenmeester’ van het kabinet op het gebied van energiesubsidies, de Nationale Energieverkenning en diverse beleidsmaatregelen, wordt ondergebracht bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op deze manier wordt de onafhankelijkheid van het rekenmeesterschap gegarandeerd.

 

Wageningen Research heeft een sterke positie als onderzoeksorganisatie voor agro, biobased, natuur en voeding & gezondheid. Door de overheveling van TNO’s expertise op het gebied van voedsel naar Wageningen ontstaat hét Nederlandse onderzoekscentrum voor voedselinnovatie. Dit zogenoemde Dutch Food Institute gaat een krachtige regierol vervullen voor toegepast onderzoek naar voeding en gezondheid. De nieuwe samenstelling van beide kennisinstituten zal per 1 januari 2018 een feit zijn.

 

Voortzetting nucleaire activiteiten ECN

ECN wordt gesplitst waarbij het onderzoek naar duurzame energievoorziening en de nucleaire energie-activiteiten uit elkaar worden gehaald. Nadat het energieonderzoek samengaat met TNO, resteren in ECN nog de nucleaire activiteiten van de Nucleair Research and Consultancy Group (NRG) en het verwerken en afvoeren van historisch radioactief afval.

 

NRG is de dochteronderneming van ECN voor nucleair onderzoek in Petten en is Europees marktleider in de levering van medische isotopen voor geneeskundige toepassingen. Daarnaast is de onderneming verantwoordelijk voor de veilige afvoer van historisch, nucleair afval dat in Petten opgeslagen ligt. Met dit besluit komen het kabinet en ECN een financieel arrangement overeen. Het kabinet stelt € 40 miljoen beschikbaar bestemd voor het verwerken en afvoeren van het historisch radioactief afval. Daarnaast geeft het arrangement, in combinatie met de eerder genomen maatregelen, NRG de financiële ruimte om de komende jaren te blijven voorzien in de levering van medische isotopen aan miljoenen patiënten wereldwijd.

 

Kamp: ‘Ik heb er vertrouwen in dat deze maatregelen, leiden tot een voortzetting van de nucleaire activiteiten van de Stichting ECN. De maatregelen zorgen er tevens voor dat noodzakelijke, toekomstige investeringen in de veiligheid kunnen blijven plaatsvinden.’

Deel dit artikel

[sharify]
Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen