Nieuws

Van Dam investeert 1,4 miljoen in satellietdata voor precisielandbouw

14 maart 2017 | Door: Charlene Bodt | Bron: Ministerie EZ

Staatssecretaris Van Dam stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van satellietdata die boeren kunnen gebruiken om duurzamer en efficiënter te produceren. Deze data geven gedetailleerde informatie over onder meer de bodem, de atmosfeer en de ontwikkeling van gewassen. Gespecialiseerde bedrijven zetten de data om in gericht irrigatie-, bemestings- en bespuitingsadvies voor boeren. De satellietdata worden als open-data online aangeboden en kunnen door iedereen vrij gebruikt worden. Dit schrijft staatssecretaris Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.

 

Staatssecretaris Van Dam: ‘De Nederlandse land- en tuinbouw is internationaal toonaangevend en kan dat blijven door te investeren in de vooruitgang. Met satellietdata kunnen boeren het gewas heel gedetailleerd volgen, en precies daar ingrijpen waar dat nodig is. Daarmee maken we de land- en tuinbouw efficiënter én duurzamer. Zo behouden we onze koppositie en kunnen we ook in de toekomst blijven bijdragen aan de wereldwijde opgave om genoeg eten te produceren.’

 

Speciale meetapparatuur

De data zijn afkomstig van zogeheten aardobservatie-satellieten die op een afstand van 500 tot 900 kilometer in een baan om de aarde cirkelen. Met hoogwaardige meet- en opnameapparatuur verzamelen zij unieke informatie over de bodemkwaliteit, vochtgehalte, temperatuur en de atmosfeer. Ook kan de ontwikkeling van de biomassa en het stikstof- en zetmeelgehalte in het gewas worden geanalyseerd. Daarnaast verzamelen de satellieten informatie op tal van andere terreinen zoals de ontwikkeling van waterkwaliteit, bosbouw en natuur. De satellietdata is al dit aankomende groeiseizoen beschikbaar via satellietdataportaal.nl.

 

Satellietdata vrij beschikbaar

Het uitlezen van deze ruwe satellietdata is zeer ingewikkeld. In de regel zullen het daarom vooral kennisinstellingen en gespecialiseerde bedrijven zijn die de data analyseren en omzetten in nuttige informatie die boeren kunnen toepassen in hun bestaande bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld actuele informatie over de vegetatie (www.groenmonitor.nl) of gericht bemestingsadvies en irrigatie-advies. Met dergelijke slimme teeltmethoden kan de boer flink besparen op brandstof, zaaigoed, kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen en water.

 

Nationale Proeftuin Precisielandbouw

De aanschaf van satellietdata sluit aan bij de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL), waar staatssecretaris Van Dam onlangs twee miljoen euro voor vrijmaakte. De proeftuin is erop gericht de introductie van precisielandbouw in Nederland te versnellen door bestaande initiatieven te verbinden en te versterken, en waar nodig aanvullende experimenteerruimte op te zetten. Belangstellenden kunnen zich melden via NPPL@minez.nl.

Deel dit artikel

[sharify]
Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen