Keurmerken / labels

NL Greenlabel

Door | 14 september 2016

NL Greenlabel is opgericht door tuin- en landschapsontwerper van wereldfaam Nico Wissing en TV-tuinman Lodewijk Hoekstra in nauwe samenwerking met Royal HaskoningDHV. Hun ambitie is het gebruik van duurzame materialen en producten op de kaart te zetten om zo een levende en duurzame buitenruimte vanzelfsprekend te maken. De wil om duurzame producten te gebruiken is er vaak wel, NL Greenlabel helpt dat ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren en meetbaar te maken.

 

NL Greenlabel brengt burgers, bestuurders, bedrijfsleven en wetenschappers om tot een vruchtbare samenwerking te komen op gebied van duurzame ontwikkelingen in de buitenruimte. Voor NL Greenlabel ontwikkelde Royal HaskoningDHV een methode die in één oogopslag inzicht biedt in de integrale duurzaamheidsscore van een product, materiaal, plant of project voor de buitenruimte. Die score wordt vertaald in een label – van A (meest duurzaam) tot en met G – en aan de methode is een duurzaamheidspaspoort verbonden. Dat maakt het voor iedereen eenvoudiger om bewuste en verantwoorde keuzes te maken. Door de integrale aanpak wordt de gehele keten verduurzaamd, immers wordt veel breder gekeken dan alleen de grondstof of het transport maar juist naar de samenhang van deze onderdelen. Op elke schakel in de keten kan een verbetering mogelijk zijn.

 

Het duurzaamheidspaspoort is geen standaard keurmerk met zware, ingewikkelde audits, maar een label. Dit label wordt afgegeven op basis van de door bedrijven/overheden aangeleverde duurzaamheidsgegevens in combinatie met het expert-judgement van de deskundigen van diverse Ingenieursbureaus: Royal HaskoningDHV / Tauw  / Stabilitas en Bureau Regelink Ecologie en Landschap. Door deze werkwijze is deskundigheid en onafhankelijkheid gewaarborgd.

 

Het duurzaamheidspaspoort is er in drie categorieën:

  1. Producten en Materialen
  2. Planten
  3. Gebieden

 

Naast een score op diverse indicatoren ontvangt de leverancier of projectontwikkelaar die een product, materiaal, plant of gebied laat labelen ook verbetervoorstellen. Het doel is uiteindelijk dat de ‘producten’ steeds beter scoren. Daartoe worden de producten, materialen en planten elke twee jaar opnieuw beoordeeld. Er wordt dan niet alleen gekeken naar het doorvoeren van de verbetervoorstellen, maar ook naar nieuwe inzichten over het toegepaste materiaal of proces en naar nieuwe ontwikkelingen in de markt.

 

NL Greenlabel is per 1-1-2014 opgenomen in de MIA\Vamil-regeling. Voor de duurzaamste producten, met een A- of B-label, geldt de mogelijkheid van 75% willekeurige afschrijving en 27% belastingaftrek voor de investeringskosten. Dat maakt het mogelijk om op een fiscaal aantrekkelijke manier de buitenruimte duurzaam in te richten met gelabelde producten, planten en materialen, zoals bestrating, beplanting, afscheidingen, duurzame energievoorziening en verlichting.

 

Lees meer over NL Greenlabel