Subsidieregelingen

Ondersteuning bij aanvragen subsidie voor zero emissie mobiliteit

Door | 6 juni 2016

Nederlandse ondernemers succesvol op weg helpen naar Europese subsidies voor elektrisch vervoer. Met dat doel is op initiatief van Vereniging DOET en met ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de Stichting Zero Emissie Mobiliteit (Stichting ZEM) opgericht. De stichting organiseert en financiert de kennis en kunde die ondernemers nodig hebben om succesvol Europese subsidies voor elektrisch vervoer aan te vragen.

 

In Europa zijn veel subsidies met als doel om innovatie, reductie van emissies en de transitie naar duurzame energie te faciliteren. ‘Zero emissie rijden is daar een belangrijk onderdeel in’ zegt Michiel Hartman, voorzitter van Stichting ZEM. ‘Nederlandse ondernemers beschikken over veel kansrijke ideeën maar weten nog niet altijd succesvol de weg naar de nodige financiering te vinden. Daar gaan wij ze bij helpen.’

 

De ondersteuning van Stichting ZEM bestaat uit het verkennen van de kansrijke subsidies, het organiseren van de benodigde samenwerkingen en vooral het bieden van inhoudelijke begeleiding bij het opstellen van een subsidieaanvraag. ‘Ondernemers doen een subsidieaanvraag er vaak even bij of missen de finesse die nodig is’ vertelt Hartman. ‘Wij nemen de drempel weg door de ondernemers de capaciteit en kennis te bieden die nodig is voor een succesvolle aanvraag’.

 

Ondernemers dragen een beperkt deel van de kosten voor de begeleiding en alleen bij succesvolle aanvraag dragen zijn een succes-fee af. Zo werkt Stichting ZEM voor ondernemers risicoarm en is zij in staat om langdurig ondernemers te ondersteunen.

 

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Zem