Onderzoeken, Rapporten

Onderzoek naar zorgplichten ondernemingen inzake IMVO

Door | 26 april 2016

In opdracht van het WODC heeft Utrecht Centre for Accountability and Liability Law (Universiteit Utrecht) een rechtsvergelijkend onderzoek naar de stand van het Nederlands recht in het licht van de UN Guiding Principles. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Veiligheid & Justitie en de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

 

In het onderzoeksrapport ‘Zorgplichten van Nederlandse ondernemingen inzake internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)’ wordt verslag gedaan van de zoektocht naar antwoorden op de vraag op welke manier en in hoeverre er in de Nederlandse wet en/of jurisprudentie een zorgplicht van Nederlandse vennootschappen ten aanzien van MVO is geregeld dan wel toegepast en in hoeverre de huidige stand van zaken wat dat betreft zich verhoudt tot de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en tot de stand van zaken in de ons omringende landen. Conform de nadruk die de laatste jaren niet alleen in Nederland maar ook op EU-niveau en in internationaal verband gelegd wordt op maatschappelijk verantwoord ondernemen in een internationale context, ligt de focus van dit onderzoek op zorgplichten van Nederlandse ondernemingen in het kader van IMVO.

 

Lees het volledige bericht bij het Online Kenniscentrum Duurzaam Ondernemen

Download de samenvatting van het onderzoeksrapport

Download het volledige onderzoeksrapport