Op duurzaamheid kun je bouwen
Rapporten

Hoe iedereen een ‘steentje’ kan bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving

Op duurzaamheid kun je bouwen

Door | 16 juni 2017

De komende jaren zal de energiehuishouding van Nederland zeer sterk veranderen. Dit heeft grote gevolgen voor de gebouwde omgeving en de verduurzaming daarvan. Als gevolg van het Klimaatakkoord en de ambitie om de Nederlandse energiemix voor 80-95% te verduurzamen voor 2050 liggen er grote uitdagingen in het verschiet.

 

Uitdagingen die onzekerheid veroorzaken voor energiebedrijven, netbeheerders, maar zeker ook voor de consument. Een derde van die consumptie van energie komt voor rekening van de gebouwde omgeving. Een versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving is hierdoor van cruciaal belang.

 

In de publicatie Op duurzaamheid kun je bouwen brengt ABN AMRO de uitdagingen bij het energieneutraal maken van woningen en kantoren in kaart. De ontwikkeling staat niet helemaal stil, want inmiddels zijn hierover voor kantoren en sociale huurwoningen afspraken zijn gemaakt. Dit geldt echter nog niet voor koopwoningen. Uitgangspunt in deze publicatie is de huidige situatie. Wat is het energieverbruik van woningen en kantoren, welke initiatieven zijn er al en welke eisen worden er vanuit wetgeving gesteld? Daarnaast schetst ABN AMRO een toekomstbeeld en geven ze aan wat volgens hen nodig is om de verduurzaming tot een succes te maken.

 

Download de publicatie ‘Op duurzaamheid kun je bouwen’

Download de infographic met een samenvatting van de ontwikkelingen