Over de oorzaak, gevolgen en aanpak van klimaatverandering
Video

Is warmer eigenlijk erg?

Over de oorzaak, gevolgen en aanpak van klimaatverandering

Door | 12 februari 2016

Als er te veel broeikasgassen (zoals CO₂ en methaangas) in de lucht komen, stijgt de temperatuur op aarde. Hierdoor verandert het klimaat, stijgt de zeespiegel en kunnen planten of dieren verdwijnen.

 

In Nederland stoten industrie en energieopwekking ongeveer de helft van de broeikasgassen uit. Het verkeer en goederenvervoer is jaarlijks verantwoordelijk voor een vijfde van de CO₂-uitstoot in Nederland. Maar bijvoorbeeld ook gebouwen, de landbouw en afvalstort zijn een bron van CO₂ en methaangas. Al deze broeikasgassen samen zorgen mede voor de opwarming van de aarde. Nederland is een klein land, mondiaal worden er heel veel broeikasgassen uitgestoten. Door internationale samenwerking wordt geprobeerd klimaatverandering zo veel mogelijk te voorkomen. Ons land heeft met andere landen afspraken gemaakt om de uitstoot (emissie) van broeikasgassen te verminderen. Bijvoorbeeld via emissiehandel (ETS). Daarnaast maakt de Rijksoverheid afspraken met sectoren die veel gassen uitstoten.

 

In deze video wordt meer vertelt over de oorzaak, gevolgen en de aanpak van klimaatverandering in Nederland. Ook wordt duidelijk wat er gebeurt als de temperatuur één graad stijgt, twee graden stijgt et etcera.