Column

Column Lars Moratis

Paradoxen van People, Planet, Profit

Door | 6 februari 2018

Duurzaamheid is een terrein van paradoxen. De meest wrange daarvan is waarschijnlijk dat wat de wereld écht nodig heeft en zo ongeveer iedereen belangrijk vindt, nog niet de norm is. De meest bekende zal de burger/consument-paradox zijn, die kortweg stelt dat burgers opvattingen hebben over duurzaamheid die zij in hun rol als consument niet tot uitdrukking brengen.

 

 

Een andere interessante paradox komt tevoorschijn uit de 2017-editie van Dossier Duurzaam, een consumentensurvey van Gfk en b-open.

Vooropgesteld stemt Dossier Duurzaam positief: bijna driekwart van de onderzochte con­sumenten geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat bedrijven een positieve bijdrage aan de samenleving leveren. (Dat percentage lijkt overigens nog wat aan de lage kant te zijn als je het met andere onderzoeken vergelijkt.) Steeds vaker, zo laat het onderzoek zien, staan consumenten open voor duurzaamheid: bijna de helft geeft aan bij de aanschaf van goederen of diensten op duurzaamheid te letten. Dat is een opmerkelijk resultaat als je bedenkt dat amper vier jaar geleden dat percentage nog zo rond de 30 procent lag. Bijna een op de drie consumenten is daarnaast bereid een premium te betalen voor duurzame producten. En het vertrouwen in ­merken groeit wanneer bedrijven duurzaam ondernemen.

 

Een paradox wordt echter duidelijk als je naar het geloof kijkt dat consumenten hebben in bedrijven en hun informatieverstrekking. Ongeveer een op de vijf consumenten vindt dat bedrijven daadwerkelijk een positieve maatschappelijke bijdrage leveren en maar liefst 70 procent van hen geeft aan dat zij vinden dat bedrijven niet altijd eerlijk communiceren over duurzaamheid. Sterker nog: zo’n 40 procent stelt dat zij duurzaamheidsclaims van bedrijven regelrecht wantrouwen.

Dat is het soort resultaat dat je aan het denken zet. Zeker als je bedenkt dat uit een ander jaarlijks onderzoek, de Edelman Trust Barometer, duidelijk wordt dat bedrijven ‘on the brink of distrust’ balanceren, zoals het rapport het omschrijft.

Anders gesteld: er wordt als bedrijf veel van je verwacht op het gebied van duurzaamheid, maar je geloofwaardigheid is niet hoog. Dat is een lastige paradox. Hoe reageer je als consumenten interesse hebben in duurzaamheidsinformatie, maar vaak niet geloven dat je daar eerlijk over communiceert? Het is een vraagstuk dat menig duurzaamheidsmanager hoofdbrekens zal ­bezorgen.

 

Tegelijkertijd lijken onderzoeken zoals Dossier Duurzaam legio kansen te bieden om consumenten aan je te binden langs die route. Het aandeel consumentengroepen met een positieve basishouding ten aanzien van duurzaamheid (de zogeheten Aanjagers, Sympathisanten en Welwillenden) zit zo rond de 60 procent.

 

Daarmee kun je als bedrijf de toekomst tegemoet. Met vertrouwen, welteverstaan.

 

 

Lars Moratis, hoofdredacteur TGTHR