Het Groene Brein

  Contact

  Het Groene Brein
  Zuid-Hollandlaan 7
  2596 AL Den Haag

  T 070 3926657
  E Mail naar het Groene Brein

  Over Het Groene Brein

  www.hetgroenebrein.nl

  Wat is Het Groene Brein

   

  Met een netwerk van ruim 100 wetenschappers ondersteunt Het Groene Brein ondernemers die stappen willen zetten richting de nieuwe economie. Enerzijds worden ondernemingen individueel ondersteund door antwoorden te zoeken op vragen op sectorniveau. Anderzijds wordt er gewerkt aan het realiseren van de juiste randvoorwaarden voor de nieuwe economie door toepasbare kennis te genereren, toekomstbestendig onderwijs te realiseren en systeemveranderingen na te streven die leiden tot een duurzaam economisch systeem.

   

  Concreet betekent dit dat Het Groene Brein de volgende mogelijkheden biedt:

  1. Voor Ondernemers: Werk samen met wetenschappers bij het oplossen van vraagstukken rondom duurzaamheid.
  2. Voor het Onderwijs: Ontwikkel met wetenschappers nieuwe lesprogramma’s rondom de principes van de nieuwe economie.
  3. Voor de Overheid: Stimuleer wetenschappers, bedrijfsleven en onderwijs om interdisciplinair samen te werken en geef zo invulling aan beleid.

  Voor wie? 

   

  Wetenschappers

  Ontwikkel samen met wetenschappers uit andere disciplines en instituties kennis voor de nieuwe economie. Zie uw kennis direct toegepast door intensief samen te werken met bedrijven aan de nieuwe economie. Het Groene Brein faciliteert: bijvoorbeeld bij het realiseren van fondsen voor kennisontwikkeling en onderzoek.

   

  Bedrijfsleven

  Werk samen met wetenschappers bij het oplossen van brandende vragen rondom de nieuwe economie. Ontwikkel samen nieuwe, duurzame verdienmodellen. Het Groene Brein zoekt: voor elke businesscase de juiste wetenschappers.

   

  Onderwijs

  Ontwikkel met wetenschappers nieuwe lesprogramma’s rondom de principes van de nieuwe economie. Het Groene Brein verbindt: opleidingen met experts, studenten met stages, start-ups met mentoren uit ons netwerk.

   

  Overheid

  Stimuleer wetenschappers, bedrijfsleven en onderwijs om interdisciplinair samen te werken en geef zo invulling aan beleid. Het Groene Brein katalyseert: de transitie naar een nieuwe economie.


  Neem contact met ons op

  Magazine TGTHR

  Wil je óók TGTHR magazine ontvangen?

  Neem een abonnement en krijg voor
  slechts € 39,- het 84 pagina's tellende magazine
  vier keer per jaar toegestuurd!

  Klik hier om een abonnement te nemen