Royal HaskoningDHV

Contact

Rob van Tilburg
rob.van.tilburg@rhdhv.com
Tel.: +31 88 348 27 33

Over Royal HaskoningDHV

Postbus 1132
3800 BC Amersfoort

Laan 1914, nummer 35
3818 EX Amersfoort

Website
www.royalhaskoningdhv.nl

Ons verhaal - Enhancing Society Together

Royal HaskoningDHV heeft een rijke geschiedenis in het aanbieden van toonaangevende expertise en innovatie en zet zich optimaal in voor de duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving. Transparantie en integriteit vormen de basis van ons handelen tijdens ons contact met klanten en in onze bedrijfsvoering.

 

Met 7.000 consultants en engineers wereldwijd, bieden wij advies en ontwikkelen we systemen en oplossingen die een positieve bijdrage leveren aan onze leefomgeving. Zodat we nu en in de toekomst voorbereid zijn op de diverse uitdagingen waar we wereldwijd voor staan.

Wij willen u graag vertellen over onze passie om een duurzamere samenleving tot stand te brengen en ons verhaal met u delen. De wereld verandert en veranderingen brengen uitdagingen en mogelijkheden met zich mee. Wij bewegen en veranderen mee en zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan onze eigen toekomst en aan die van onze kinderen. Ons verhaal gaat over al die belangrijke domeinen die onze leefomgeving bepalen. Het zijn feitelijk hoofdstukken waar altijd aan zal worden gewerkt. Ze ontwikkelen zich continu en kunnen op verschillende manieren worden verteld. Wat ons motiveert is onze passie om bij te dragen aan de positieve ontwikkeling van steden, vervoer en mobiliteit, water en industrie. En onze - en uw - perceptie van onze rol daarin.

 


Onze challenges

Urban Challenge

De helft van de wereldbevolking woont nu al in steden. In 2030 is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie dat aantal gestegen tot 70%. Dit betekent een evenredig stijgende druk op huisvesting, transport en gezondheidszorg, en de vraag naar energie, water en voedsel. Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven van miljarden mensen. In steden komen alle uitdagingen samen en zijn geïntegreerde oplossingen nodig. Onze multidisciplinaire aanpak is erop gericht om steden prettig, veilig en gezond te maken om in te wonen, werken en leren. De betrokkenheid van belanghebbenden en een economie gedreven masterplanning zijn daarbij van essentieel belang.

Water Challenge

De urgentie van waterproblemen neemt toe. Bijna één miljard mensen hebben nog steeds geen toegang tot veilig drinkwater en 2,6 miljard mensen missen sanitaire basisvoorzieningen zoals een toilet of latrine. Zware regenval, stijging van de zeespiegel, klimaatveranderingen en zwak watermanagement verhogen het risico op rampen. Zorgvuldig beheer van waterbronnen is dan ook noodzakelijk om de groeiende (stedelijke) bevolking te voorzien van schoon water, toenemende economische activiteiten mogelijk te maken en onze ecosystemen in stand te houden. We richten ons op innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld voor de levering van schoon water of een veilige en economisch verantwoorde afvalwaterzuivering. Op die manier kan het water weer terug de watercyclus in en de maatschappij te beschermen tegen overstromingen en droogte. Wij gaan voor veilig en schoon water voor iedereen: niet te veel en niet te weinig.

Transport Challenge

Transport genereert sociale en economische waarde, maar heeft ook een steeds grotere impact op het verbruik van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot. Bevolkingsgroei veroorzaakt nog meer druk op de transportsystemen en ook de toenemende welvaart in de wereld resulteert in meer verkeer. We dragen bij aan lokale en internationale vernieuwingen voor schonere, veiligere en effectievere systemen en oplossingen. Daarbij maken we gebruik van onze technische kennis op het gebied van verkeersmanagement, mobiliteit, luchtkwaliteit, geluidshinder, logistiek en duurzaamheid.

Industrial Challenge

Industrie speelt een belangrijke rol bij de economische en sociale ontwikkeling van elk land. Wereldwijd moeten we ons richten op meer duurzame industriële initiatieven om de schaarste van natuurlijke hulpbronnen en de vraag naar energie het hoofd te kunnen bieden. Beperking van de ecologische voetafdruk, strenge veiligheidseisen en maatschappelijke inbedding zijn essentieel  om resultaat te bereiken. Het is een uitdaging om industriële processen te hervormen, het gebruik van hulpbronnen efficiënter te maken en ecologische en maatschappelijke waarde te integreren in onze manier van denken. We helpen onze klanten met de transitie naar schonere technologie en renderende oplossingen. Denk daarbij aan hernieuwbare energie, circulaire economie, toeleveringsketens en het beheer van water, energie en materialen.


Neem contact met ons op

Magazine TGTHR

Wil je óók TGTHR magazine ontvangen?

Neem een abonnement en krijg voor
slechts € 39,- het 84 pagina's tellende magazine
vier keer per jaar toegestuurd!

Klik hier om een abonnement te nemen