Certificeringen

PEFC Certificering

Door | 9 november 2015

De duurzame PEFC-bosstandaard voor Nederland beschrijft waar het beheer van de Nederlandse boseigenaar aan moet voldoen om een PEFC-certificaat voor duurzaam bosbeheer te behalen. Certificering van bos maakt transparant aantoonbaar dat een bos duurzaam beheerd wordt.

 

Boseigenaren die het PEFC-certificaat hebben behaald voldoen aan de normen, principes en criteria van de Nederlandse PEFC-bosstandaard. Voor de boseigenaar betekent het certificaat dat hij een aantoonbaar en door een certificeerder gecontroleerd bewijs heeft, dat zijn bos op een maatschappelijk verantwoorde duurzame manier wordt beheerd die voldoet aan de Sustainability Benchmark van PEFC. Voor de kopers, bedrijven en consumenten, maakt de certificering aantoonbaar dat het hout of het product gemaakt van hout, uit duurzame beheerde bossen komt.

 

Meer informatie over de PEFC Certificering