Certificeringen, Keurmerken / labels

Planetree: mensgerichte zorg

Door | 29 april 2016

Stichting Planetree Nederland is opgericht in 2006 en helpt zorgverleners en zorginstellingen bij het realiseren van merkbaar mensgerichte zorg door:

 • ondersteuning van zorgorganisaties bij cultuurverandering en kwaliteitsverbetering
 • het steunen en ontwikkelen van een netwerk en
 • het stellen en verleggen van standaarden voor mensgerichte zorg inclusief beoordeling van prestaties (label).

 

De naam Planetree (plataan) is afkomstig van Hippocrates, de grondlegger van de medische wetenschap, die les gaf onder een plataan op het eiland Kos. Het internationale Planetree-netwerk bestaat uit instellingen uit twintig landen die vastbesloten zijn om voor patiënten, cliënten en bewoners de best mogelijke zorg te bieden en voor medewerkers een hartelijke en goede werkomgeving te creëren. Daartoe inspireren zij elkaar, laten zien hoe het gedachtegoed in praktijk wordt gebracht en werken gericht aan een cultuur, dienstverlening en fysieke omgeving zoals iedereen die graag meemaakt.

 

Patiënt en medewerker centraal

Planetree is ruim 35 jaar geleden opgericht door een patiënte. De visie van Planetree is om gezondheidzorg te leveren waarbij:

 • mensen voorop staan en iedere medewerker zorgverlener is;
 • persoonlijke aandacht wordt gegeven aan de hele mens en dat betekent zorgen voor fysieke, emotionele, geestelijke en sociale behoeften;
 • informatie toegankelijk en zinvol is zodat individuen zo veel mogelijk regie en zeggenschap houden over hun lijf, hun gezondheid en hun leven en actief betrokken zijn bij hun eigen veiligheid, welbevinden of herstel;
 • een houding van vriendelijkheid en compassie normaal is;
 • veilige, toegankelijke en vakbekwame zorg essentieel is voor cliëntgerichte zorg;
 • familie, vrienden en dierbaren vitaal zijn voor herstel of de kwaliteit van leven;
 • de fysieke omgeving goed is ingericht omdat dit belangrijk is voor stressreductie en geluk;
 • medewerkers regie hebben over hun werk en daardoor ruimte hebben om beter en met meer plezier zorg te verlenen.

 

Zorginstellingen werken hier concreet aan via de 12 Planetree componenten.

 

Certificering

Planetree creëerde het Internationale Planetree Label om zorgverleners te erkennen die cliëntgerichte zorg omarmen en dit op uitgebreide schaal implementeren. Naast het verbeteren van de cliëntervaring, richten mensgerichte zorgorganisaties zich op het ondersteunen van de professionele en persoonlijke ambities van hun medewerkers.

Planetree heeft op basis van feedback van duizenden patiënten, cliënten en zorgprofessionals geleerd wat echt belangrijk is in het beoefenen van cliëntgerichte zorg. Het label is hierop gebaseerd en vult dat aan met een goede organisatorische inbedding en metingen. Voor elk kernelement zijn specifieke criteria ontwikkeld waaraan moet worden voldaan om aan te tonen dat een instelling cliëntgerichte zorg heeft geïmplementeerd. Om het label te krijgen moet een instelling aantonen dat aan ieder criterium wordt voldaan.

 

Samen weerspiegelen de 51 criteria waaruit het Planetree Label bestaat, de fundamentele principes van een cliëntgerichte cultuur. Het Planetree label kan worden gebruikt om de invoering van mensgerichte zorg richting te geven en te versnellen. Daarnaast kan het worden gebruikt als formele, internationale erkenning voor de organisatie en de zorg die wordt geleverd. Het Planetree Label is zó ontwikkeld dat het op alle organisaties voor zorgverlening toegepast kan worden, ongeacht grootte, locatie of formeel verband met Planetree.

 

Kijk voor meer informatie op de website van Planetree

Bekijk de Planetree brochure