Certificeringen

Plusstal – Basisniveau voor integraal duurzamere veestallen

Door | 24 maart 2016

De Plusstal komt voort uit de gezamenlijke inzet in het samenwerkingsverband Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij(UDV). Ambitie van de UDV is dat ‘vanaf 2015 elke ondernemer bij nieuwbouw duurzaamheidsstappen zet. De Plusstal geldt hierbij als basisniveau voor verduurzaming in de veehouderij bij nieuwbouw van stallen.’ Dit vanuit het besef dat nieuwbouw bij uitstek een moment is om extra stappen te zetten in de verduurzaming.

 

In het concept ‘Plusstal’ zijn de stappen ten aanzien van duurzaamheid concreet uitgewerkt. Plusstallen scoren beter dan het wettelijke niveau op een zevental duurzaamheidsthema’s van de Maatlat Duurzame Veehouderij (o.a. dierenwelzijn, milieu, energie en ammoniakemissie). De Maatlat Duurzame Veehouderij krijgt met de Plusstal een bredere toepassing.

 

Een Plusstal moet een minimaal aantal punten behalen op het certificatieschema MDV en is een basisniveau voor verduurzaming in de veehouderij bij nieuwbouw van stallen. De overheid heeft het voornemen om in de loop van 2015 het Plusstal-certificaat als een randvoorwaarde te stellen aan de Garantstellingsregeling.

 

De Plusstal diercategorieën zijn:

  • Konijnenstallen
  • Melkgeitenstallen
  • Melkveestallen
  • Pluimveestallen (eenden, kalkoenen, leghennen, vleeskuikens)
  • Varkensstallen
  • Vleeskalverstallen
  • Vleesveestallen

 

Bezoek de website van Plusstal