‘Potentieel van partnerschap met NGO is enorm, maar niet vanzelfsprekend’
Artikel

‘Potentieel van partnerschap met NGO is enorm, maar niet vanzelfsprekend’

Door | 28 juni 2016 | Bron: MVO Nederland

Sectoroverschrijdende partnerschappen om de Global Goals te gaan halen werken niet zonder aandacht voor strategie, leiderschap en meetbare doelstellingen, blijkt uit onderzoek van Willemijn Brouwer in samenwerking met Global Compact Nederland. Ze analyseerde zeven casestudies van samenwerking tussen Nederlandse bedrijven en NGO’s. In een artikel op de website van MVO Nederland beschrijft ze haar belangrijkste resultaten en geeft ze tips hoe je het meeste uit zo’n partnerschap haalt.

 

‘Nu de confetti van de feestvreugde bij het aannemen van de Global Goals is neergedaald, schieten debatten over en initiatieven voor de uitvoering van de Post-2015 agenda als paddenstoelen uit de grond. Hierbij wordt veelvuldig gewezen op de potentie van sectoroverschrijdende samenwerking: het bedrijfsleven, de overheid en maatschappelijke organisaties moeten hun krachten bundelen om de ambitieuze doelen te behalen. Partnerschappen staan in de schijnwerpers als dé sleutel tot succes voor duurzame ontwikkeling.

 

Hoewel ik geloof in de impliciete boodschap van teamwork – together everyone achieves more – kan het succes van zulke samenwerkingen niet op voorhand worden afgedwongen. Sterker nog, zonder aandacht voor een duidelijke samenwerkingsstrategie, leiderschap en meetbare doelstellingen tijdens de uitvoering, zijn partnerschappen gedoemd te mislukken.’

 

Lees verder bij MVO Nederland

Download het onderzoek ‘Key conditions for successful collaboration in Business – NGO partnerships in International Development’