Certificeringen

Prestatieladder socialer ondernemen (PSO)

Door | 19 november 2015

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument dat meet hoeveel je bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie (‘socialer ondernemen’).

 

Het doel van de ontwikkelpartners is om via toepassing van de PSO meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen. Daarom is de PSO ingericht als een prestatieladder met vier niveaus: een aspirant-status en trede 1, 2 en 3. Bedrijven met een PSO-erkenning dragen meer dan gemiddeld bij aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Zij doen dat bovendien kwalitatief op een goede manier.

 

Meer informatie over de Prestatieladder Socialer Ondernemen 

Meer informatie over de online rekentool