Privacy en cookiebeleid

 1. Welkom op TGTHR.nl. TGTHR.nl is een website van Alcedo Media B.V. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites (waaronder ook apps) en diensten en producten van Alcedo media B.V.
 2. Met dit privacybeleid verschaft Alcedo media B.V. informatie over de verwerking van gegevens van haar abonnees op tijdschriften en klanten en gebruikers van haar (mobiele) websites (waaronder ook apps), webwinkels en andere diensten, zoals online promoties, beurzen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s.
 3. De informatie die Alcedo media B.V over jou verwerkt (hierna aangeduid als: "persoonsgegevens") wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Alcedo media B.V. zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. Via info@Alcedo-media.nl en via het post- en bezoekadres Alcedo Media B.V., Oude Nieuwveenseweg 111-113, 2441 CT Nieuwveen, kun je altijd contact opnemen over het privacybeleid.
 5. Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht: je hebt te allen tijde zelf de keuze of je persoonsgegevens wilt invoeren. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Als de invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en dus moeten worden ingevuld, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.
 6. Bij het aanbieden van diensten kan Alcedo media persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij om gegevens als naam, contactgegevens, geslacht en e-mailadres, en ook om gegevens over interesses van jou als gebruiker van één of meer van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), producten of andere diensten. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij Alcedo media bekend zijn omdat je hebt aangegeven dat bepaalde onderwerpen je interesseren of omdat Alcedo media jouw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop je van onze (mobiele) websites (waaronder ook apps), diensten of producten gebruik maakt. Ook kan het zijn dat je ons toegang hebt geboden tot bepaalde gegevens (bijvoorbeeld locatiegegevens of via koppelingen met social media). Daarnaast worden financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer, verwerkt als je producten op een van onze websites bestelt of wanneer je je abonneert op betaalde diensten, voor zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de betaling van de betreffende producten of abonnementen. De servers waar Alcedo media gebruik van maakt kunnen voorts automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van je bezoek aan onze (mobiele) websites ( en apps).
 7. Je gegevens kunnen door Alcedo media worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van een aankoop of gebruik van verschillende van onze producten of diensten. Op basis van die gegevens stelt Alcedo media een profiel op, om je beter van dienst te kunnen zijn en om de inhoud van deze producten en diensten (o.a. websites en apps) nog beter op je interesses af kunnen stemmen. Indien je bezwaar hebt tegen het uitwisselen en combineren van je persoonsgegevens kun je dit melden via info@alcedo-media.nl.
 8. Alcedo media verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  - voor de totstandkoming en uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst;
  - om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;
  - om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om - indien de website die mogelijkheid biedt - contact op te nemen met andere gebruikers;
  - als het gaat om een betaalde dienst: ten behoeve van facturatie. Financiële gegevens publiceert Alcedo media nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kan Alcedo media bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
  - om gericht aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan Alcedo media op basis van door haar verwerkte gegevens vermoeden dat het jouw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kan Alcedo media een profiel van jou opstellen;
  - om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, servicebericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
  - Alcedo media kan NAW-gegevens verhuren aan derde partijen die je producten, diensten of informatie kunnen aanbieden;
  - om de websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
  - om te voldoen aan de op Alcedo media rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
  -om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
 • Alcedo media bewaart je persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.
 • Je adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden (onder andere 'list rental'). Alcedo media kan deze derden selecteren op basis van de informatie die is verzameld over je productafname, internetgedrag en/of abonnementen. Deze derden zullen je gegevens vervolgens gebruiken om je aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten bij je interesses. Indien je geen prijs stelt op die informatie of aanbiedingen, zal Alcedo media je gegevens op verzoek daartoe blokkeren.
 • Uitsluitend wanneer je Alcedo media daarvoor toestemming heeft gegeven, kunnen je elektronische contactgegevens, zoals je e-mailadres, gebruikt worden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit Alcedo media. Dergelijke informatie en aanbiedingen van derden worden ook altijd door Alcedo media beoordeeld voordat deze worden verstuurd. Je kunt een verleende toestemming voor het gebruik van je elektronische contactgegevens door derden altijd weer intrekken. In beide gevallen kun je een e-mail sturen aan info@Alcedo-media.nl of contact opnemen via ons post- en bezoekadres Alcedo Media B.V., Oude Nieuwveenseweg 111-113, 2441 CT Nieuwveen.
 • In speciale gevallen kan Alcedo media, zonder jouw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van Alcedo media te garanderen. Tevens kan Alcedo media persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan jou op jouw verzoek producten of diensten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) jouw persoonsgegevens enkel zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting.
 • Alcedo media kan bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kun je niet worden geïdentificeerd.
 • Alcedo media handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
 • Alcedo media is van mening dat het belangrijk is transparant te zijn over de manier waarop met je persoonsgegevens wordt omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid wil Alcedo media daar een bijdrage aan leveren. Wanneer je echter nog vragen hebt over de manier waarop Alcedo media met je persoonsgegevens omgaat, kun je contact opnemen door een e-mail sturen aan info@alcedo-media.nl en via ons post- en bezoekadres Alcedo Media B.V., Oude Nieuwveenseweg 111-113, 2441 CT Nieuwveen.
 • Wanneer je wilt weten welke persoonsgegevens van jou zijn vastgelegd, wanneer je gegevens wilt wijzigen of wilt laten wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, kun je een e-mail sturen aan info@alcedo-media.nl of per post contact opnemen via Alcedo Media B.V., Oude Nieuwveenseweg 111-113, 2441 CT Nieuwveen, onder vermelding van 'inzage/wijzigen/wissen persoonsgegevens'. Ook kun je doorgeven dat je niet langer prijs stelt op het verstrekken van je persoonsgegevens aan Alcedo media of aan derden, het combineren van je persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van je gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen. In je bericht dien je in ieder geval je volledige naam, adres en woonplaats op te nemen, en dien je een kopie van een identificatiebewijs mee te sturen zodat Alcedo media zeker weet dat de informatie naar de juiste persoon wordt gestuurd. Als Alcedo media niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Alcedo media je vragen om je verzoek (nader) te specificeren. Alcedo media schort de uitvoering van je verzoek dan op, totdat je de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van je verzoek ontvang je altijd een bevestigingsbericht.
 • Zo spoedig mogelijk na ontvangst van je verzoek daartoe zal Alcedo media het gebruik van je gegevens voor de doeleinden waartegen je verzet zich richt beëindigen en in geval van een rechtmatig verzoek om verwijdering of wijziging van gegevens, de betreffende persoonsgegevens verwijderen of wijzigen, tenzij en voor zover de wet Alcedo media verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
 • Ook geven vele van de websites van Alcedo media je de mogelijkheid om je eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kun je jouw persoonsgegevens die je zelf op zo'n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.
 • Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
 • Aan de hand van cookies kun je op de websites worden herkend wanneer je deze opnieuw bezoekt. Alcedo media gebruikt cookies bijvoorbeeld om bij te houden welke producten je in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.
 • Daarnaast gebruikt Alcedo media cookies voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, van welke website(s) bezoekers vandaan komen en welke pagina’s op een website worden bezocht.
 • Ook kan Alcedo media (afhankelijk van de verkregen toestemming) cookies gebruiken om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.
 • Alcedo media maakt daarbij gebruik van sessie cookies; deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maakt Alcedo media gebruik van een zogenaamde unique-id cookie, om een internetgebruiker te herkennen als unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van de websites van Alcedo media een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra je langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Tot slot kan Alcedo media (afhankelijk van de verkregen toestemming) gebruik maken van tijdelijke cookies. Deze tijdelijke cookies registreren je surfgedrag op de websites van Alcedo media gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer je voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van deze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd.
 • Wanneer je het plaatsen van cookies (via je browserinstellingen) onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken.
 • Zoals reeds eerder vermeld kunnen persoonsgegevens die door Alcedo media worden verwerkt, uitgewisseld en je persoonsgegevens combineren met gegevens die zijn verzameld in het kader van je aankoop of gebruik van onze producten of diensten waaronder ook via cookies verzamelde surfgegevens.
 • Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door Alcedo media geplaatste cookies.
 • Je kunt te allen tijde zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Wil je jouw voorkeuren voor het accepteren of weigeren van bepaalde categorieën cookies op de websites wijzigen, dan kun je de pagina waarop je je instellingen kan wijzigen altijd bereiken via de link privacy- en cookiebeleid onderaan elke pagina. Wil je binnen een bepaalde categorie cookies van bepaalde partijen accepteren of weigeren, dan kan dat ook. Zo kun je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen. Op http://www.youronlinechoices.eu/nl kun je je afmelden voor het plaatsen van cookies door andere advertentienetwerken die via de websites van Alcedo media advertenties presenteren.
 • Alcedo media behoudt zich het recht voor dit privacy- en cookiebeleid aan te passen. Alcedo media adviseert je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien Alcedo media wezenlijke wijzigingen aanbrengt, zal zorg worden gedragen voor een meer opvallende kennisgeving, bijvoorbeeld via e-mail.
Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
 • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

 • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen