Tools

PRP (Pre Returnable Procurement) Transitietool duurzaam inkopen/aanbesteden

Door | 24 maart 2016

De keuze voor circulair inkopen/aanbesteden roept veel vragen op.
Hoe weet je of een product of project circulair is?
Waar vind je die producten?
Aan welke criteria moet zo’n product of project dan voldoen, en hoe beoordeel je dat?
Wat is circulair inkopen/aanbesteden, en hoe doe je dat?
Hoe formuleer je een circulaire uitvraag?
Hoe ga je om met circulaire producten waar geen alternatief voor is?

 

PRP®, wat staat voor Pre Returnable Procurement, geeft antwoord op al deze vragen en neemt de inkopende partij stap voor stap mee in het traject van voorbereiding tot en met oplevering. PRP is onafhankelijk van eigendom, lease of performance-lease en is inzetbaar voor elk product, elk project en elke dienst.

 

Wanneer er gesproken wordt over ‘de circulaire economie’ of ‘circulair inkopen/aanbesteden’ is de kans erg klein dat iedereen hetzelfde bedoeld. Ongeacht welke visie gehanteerd wordt, is binnen een inkooptraject of aanbesteding van groot (juridisch) belang dat de terminologie in de uitvraag ondubbelzinnig helder is. Daarnaast is een heldere concrete definitie van de gebruikte termen/factoren van belang om je circulaire ambitie te bepalen. Rendemint heeft met PRP® circulair inkopen de terminologie helder en concreet gedefinieerd. Hiermee is de circulaire ambitie en het resultaat geborgd.

 

 

Lees meer over PRP op de website van Rendemint