Brochures, Handleidingen, Stappenplannen

Over de stappen die Nederland moet zetten om in 2050 fossielvrij te zijn

Publicatie ‘Energievisie 2035 – Energietransitie in de hoogste versnelling’

Door | 14 juni 2016

3.000 extra windmolens in Nederland. Alle kolencentrales dicht. 90% van de woningen van het gas af. CO₂ uitstoten wordt 20 keer duurder. Deze en andere maatregelen moet Nederland voor 2035 nemen om in 2050 fossielvrij te zijn. Dit staat in de gepubliceerde Energievisie 2035 van Natuur & Milieu.

 

Met de Energievisie brengt Natuur & Milieu als eerste organisatie in kaart welke maatregelen de Nederlandse overheid de komende 20 jaar moet nemen om in 2050 volledig fossielvrij te zijn. Alle maatregelen zijn met kosten én opbrengsten (vermeden kosten) doorgerekend door Ecofys. De maatregelen leiden tot 95% duurzame elektriciteit, 67% CO₂-reductie, 55% duurzame energie en 40% energiebesparing in 2035. Dit is de minimaal noodzakelijk stap om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen.

 

Opbrengsten: jaarlijks 1,7 miljard euro

De voorgestelde maatregelen leveren Nederland netto 1,7 miljard euro per jaar op. Hierin zijn gezondheidsbaten, werkgelegenheid en innovatie niet meegerekend. ‘Als we alles zouden meerekenen, zouden de opbrengsten nog veel hoger zijn,’ aldus Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. ‘Vaststaand feit is dat de schatkist en onze eigen portemonnee gebaat zijn bij de energietransitie.’

 

Overheidsbeleid: 11x sneller dan huidig beleid

De Nederlandse overheid moet haar beleid flink versnellen om de afgesproken doelstellingen te behalen. ‘Nu is 94% van onze energievoorziening fossiel. Dat percentage moet snel omlaag. Doen we niets extra, dan is het onmogelijk om in 2050 fossielvrij te zijn. Concrete plannen of maatregelen voor de periode na 2023 heeft de overheid niet. Terwijl het nu alle hens aan dek is. We moeten maar liefst elf keer sneller maatregelen nemen dan nu het geval is,’ stelt Van Hooijdonk.

 

Publicatie 'Energievisie 2035 - Energietransitie in de hoogste versnelling’

 

Belangrijkste maatregelen die de Nederlandse overheid moet nemen:

  • CO₂-prijs van 5 naar 100 euro per ton CO₂, 50 euro per ton in 2020, 100 euro per ton in 2030
  • 90% van de woningen van het gas af tot 2035
  • het sluiten van alle Nederlandse kolencentrales per 2020
  • een masterplan voor 25.000 MW windenergie – 3.000 windmolens erbij
  • alle Nederlandse daken vol met zonnepanelen

 

Over de Energievisie 2035

Natuur & Milieu bracht in kaart welke tussenstappen Nederland in 2035 moet zetten om in 2050 fossielvrij te zijn. Het uitgangspunt voor deze Energievisie is het ‘carbon budget’: de hoeveelheid CO₂ die Nederland mag uitstoten in 2035 om binnen de 2-gradendoelstelling te blijven. De Energievisie is gebaseerd op bestaande rapporten en scenario’s. Op basis van deze studies bepaalde Natuur & Milieu voor warmte, mobiliteit en elektriciteitsproductie hoe deze functies zo duurzaam mogelijk kunnen worden ingevuld.

 

Klimaatakkoord Parijs

In het Klimaatakkoord van Parijs is de doelstelling aangescherpt naar maximaal 1,5 graad opwarming. Willen we deze doelstelling van 1,5 graad halen, dan zijn er nog extra maatregelen nodig boven op de stappen die N&M beschrijft. De maatregelen in de Energievisie leiden tot realisatie van de 2-gradendoelstelling en zijn daarmee dan ook het absolute minimum om klimaatverandering beheersbaar te houden.

 

Energiedialoog

Met het uitbrengen van deze energievisie draagt Natuur & Milieu bij aan de momenteel gevoerde Energiedialoog. De inzet van de Energievisie is dat de aangeleverde bouwstenen in de energieagenda van de overheid komen.

 

Lees ‘Energievisie 2035 – Energietransitie in de hoogste versnelling’