Raak de juiste snaar bij hergebruik printcartridges
Artikel

Raak de juiste snaar bij hergebruik printcartridges

Door | 20 juni 2016

Printcartridge-serviceprovider en -fabrikant Lexmark heeft zijn branchegenoten in Europa opgeroepen om maatregelen te nemen om afval te verminderen, recycling te stimuleren en een verschuiving naar de circulaire economie te ondersteunen. Maxime Furkel, head of government affairs – Lexmark EMEA, vertelt waarom.

 

Toen Lexmark inging op de vraag van de Europese Commissie zijn visie te geven op de circulaire economie heeft het bedrijf opgeroepen tot het veranderen van de wet- en regelgeving. Het dringt bij de EU aan op een scala aan maatregelen om verspilling tegen te gaan en hergebruik en recycling aan te moedigen. Het bedrijf ziet deze wijzigingen niet alleen als noodzaak om inzameling, hergebruik en recycling van printcartridges in Europa te stimuleren, maar ook om bedrijven die duurzaam werken een eerlijke concurrentiepositie te geven ten opzichte van bedrijven die dit niet doen. De lege-tonercartridgesmarkt is competitief. Veel verzamelaars en producenten van hergebruikte cartridges zamelen alleen de ‘bestseller’ cartridges in die nog niet worden hergebruikt.

 

Invoering van subsidies

EU-lidstaten moeten worden aangemoedigd om rekening te houden met de invoering van subsidies. Deze zijn nodig om een tweede leven van producten die gerecycled of hergebruikt kunnen worden te ondersteunen. Lexmark eist hierbij de volgende EU-maatregelen:

 

  • Alle leveranciers bieden een gratis terugnamefaciliteit aan voor cartridges die zij op de Europese markt plaatsen.
  • Alle printercartridges die in 2020 verkocht worden in Europa moeten voor 50% uit hergebruikte onderdelen bestaan of recyclebaar zijn.
  • Er moeten verplichte milieucriteria worden geïntroduceerd in de vereisten voor overheidsbestedingen, wanneer deze betrekking hebben op de printcartridges.
  • Het hergebruik en recyclen van producten moet worden bevorderd door heldere etikettering. Dit is om de kwaliteit van de prestaties te garanderen.
  • Het afvoeren van printcartridges op een stortplaats of verbranding zonder terugwinning moet illegaal worden. Daarnaast moeten er voor leveranciers stimulansen komen om hun producten te verzamelen en hergebruiken.

 

Zero-stortplaatsbeleid

Uit een recente studie van Lexmark blijkt dat elk jaar 30.000-50.000 ton printcartridges wordt gestort. Dit komt doordat de hele sector te weinig klanten weet te overtuigen om cartridges in te zamelen. Storten en verbranden zijn de minst gewenste opties. Lexmark hanteert zelf een zero-stortplaats- en zero-verbrandingsbeleid voor alle gebruikte cartridges die worden ingezameld. Van de lege cartridges die terugkomen, wordt 100% hergebruikt of gerecycled.

 

Om ervoor te zorgen dat meer bedrijven het circulaire model overnemen, heeft het bedrijf de Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP)-app geïntroduceerd. Dit initiatief stelt klanten in staat om printcartridges gratis terug te brengen waardoor ze bijdragen aan de circulaire economie. Het is ontworpen als handige methode voor de recycling van materialen die anders in de vuilnisbak zouden belanden.

 

Het bedrijf steunt het idee achter circulaire economie al sinds de oprichting in 1991. Het hergebruiken van printcartridges is de kern van de bedrijfsstrategie. De competitieve voordelen van de invoering van een circulaire aanpak gaan verder dan het leveren van een bijdrage aan duurzaamheid en eco-verantwoordelijkheid. De investeringen in ruwe grondstoffen gaan namelijk omlaag terwijl hetzelfde prestatieniveau gehaald wordt en klanten hebben de zekerheid dat het product van hoge kwaliteit is en dezelfde prestaties biedt als alle Lexmark cartridges.

 

 

Bedrijven moeten niet denken aan de circulaire economie als een ‘quick fix’, maar als een gelegenheid om op lange termijn doelen te bereiken

 

Hergebruik

Door gratis inzamelingsdiensten te verstrekken in meer dan zestig landen, is het post-consumer-recycled (PCR)-gehalte van de cartridges ingrijpend toegenomen. Het bedrijf krijgt tot 40% van zijn gebruikte cartridges terug van klanten, terwijl dit voor de totale sector op gemiddeld minder dan 20% geschat wordt.

 

Hergebruik is een belangrijk onderdeel van Lexmarks kernactiviteiten. Nu al wordt 34% (in gewicht) van de onderdelen uit de teruggestuurde cartridges hergebruikt. Dit is al toonaangevend, maar het is de bedoeling dat dit percentage in 2018 is opgelopen tot 50%. Door hergebruik van de materialen en de economische impuls die dit kan bieden, zal het bedrijf op lange termijn netto aanzienlijk minder hoeven te besteden.

 

De effecten hiervan komen ten goede aan de klanten. De kosten van verpakkingsmaterialen bijvoorbeeld, worden verminderd dankzij recycling en hergebruik. Het gebruik van teruggewonnen materialen in printcartridges zorgt voor minder onttrekking van grondstoffen, minder bewerking en een lagere impact op de supplychain.

 

Lexmark gelooft dat bedrijven niet moeten denken aan de circulaire economie als een ‘quick fix’, maar als een gelegenheid om op lange termijn doelen te bereiken. Bedrijven die zoeken naar zulke voordelen, moeten verder vooruitkijken – zij moeten kijken hoe een dergelijk model bij hun eigen belangen past en hierop inspelen om waarde te creëren.

 

Recycling-ervaring verbeteren

Klanten hebben de behoefte aan net zo’n hoge kwaliteit in producten die zijn vervaardigd uit PCR-plastic als uit plastic van de eerste persing. De gerecyclede cartridges van Lexmark worden onderworpen aan dezelfde kwaliteitscontroles en krijgen dezelfde garantie als nieuwe onderdelen. De meeste benodigdheden voor de producten die in de EU worden verbruikt worden ook geproduceerd in de EU (Polen), ook de corporate cartridges.

 

Door de vereenvoudiging van de inzamelingsprocedure stelt het LCCP bedrijven in staat om hun recycling-ervaring te verbeteren en een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de circulaire economie. Er wordt voortdurend gestreefd om het succes van het LCCP uit te bouwen en de markthouding ten aanzien van hergebruikte cartridges te verbeteren door het proces zo snel, moeiteloos en goedkoop mogelijk te maken voor de eindgebruiker.

 

Uitdaging voor de industrie

Hoewel plastic alomtegenwoordig is in IT-apparatuur en ontwerpers er alles aan doen om het terugwinnen ervan zo makkelijk mogelijk te maken, wordt nog altijd relatief weinig plastic gerecycled. Doorgaans worden deze hoogwaardige plastics dan ook nog eens gedowncycled.

 

In de afgelopen tien jaar is er in de IT-industrie een verschuiving geweest naar het gebruik van meer gerecyclede materialen en het verminderen van het gebruik van grondstoffen. Maar de complexiteit van de recycling van plastic aan het einde van de levensduur en de terugkeer ervan in de supplychain vormt een uitdaging voor de industrie.

 

De vraag naar post-consumer-recycled plastic is de afgelopen jaren toegenomen, met name in Azië en Europa. Als dit zo doorgaat dan kan dit van invloed zijn op de beschikbaarheid, waardoor producenten hun bronnen van duurzame materialen moeten diversifiëren. Er is ook behoefte aan hulp bij het recyclen van gemanipuleerd plastic dat voortvloeit uit de IT-industrie zelf.

 

Wettelijke vereisten en doelen zorgen in alle delen van de wereld voor een toegenomen inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA, vaak aangeduid met de Engelse term WEEE). Sommige landen hebben een betere infrastructuur dan andere. Fabrikanten kunnen een belangrijke rol spelen om de toenemende hoeveelheid ingezamelde AEEA te vertalen in verantwoorde recyling en zuinig om te gaan met grondstoffen. Door te verschuiven in de richting van de gesloten lus in het circulaire model zullen recyclers gestimuleerd worden om plastic te verzamelen, te sorteren en te recyclen om aan de eisen van fabrikanten te voldoen.

 

 

De complexiteit van de recycling van plastic vormt een uitdaging voor de industrie

 

Eerste stap in de goede richting

Dat printercartridges zijn opgenomen in de vernieuwde AEEA-richtlijn is een eerste stap in de goede richting naar het verminderen van de afhankelijkheid van stortplaatsen. Kloon-cartridges (nieuwe compatibles), waar over het algemeen geen goede end-of-life-oplossing voor is, zullen binnen de invloedsfeer van de richtlijn vallen. Producenten van dergelijke patronen zullen moeten voldoen aan strenge regelgeving en zich voor hun werkzaamheden moeten verantwoorden. Dit is goed voor het milieu, omdat het ervoor zorgt dat bedrijven aan hun gespecificeerde verplichtingen moeten voldoen.

 

Door Lexmarks klanten ervan te overtuigen om te kiezen voor de Managed Print Services (MPS)-benadering, stellen zij fabrikanten in staat om te blijven investeren in gesloten lussen. Op die manier kunnen zij makkelijker toegang krijgen tot de bron. Lexmark zet MPS al meer dan zestien jaar in voor grote bedrijven. Het wil zijn klanten helpen om onnodig gebruik van papier en energie te verminderen. Zijn MPS maakt niet alleen het bestaan van corporate cartridges en hergebruik mogelijk, maar zorgt ook voor directe en indirecte banen in de EU door de herlokalisatie van productielijnen in Polen.

 

Het bedrijf heeft deze ervaring ingezet voor het ontwikkelen van een specifiek programma. Zo kan het kleinere bedrijven helpen om te profiteren van dezelfde diensten en milieuvoordelen. Ambitieuze inzamelschema’s zullen helpen om het percentage ingezamelde cartridges van klanten te verbeteren. Producenten van originele producten die hun producten willen inzamelen voor hergebruik moeten kunnen afdwingen dat ze buiten de afvalstroom gehouden worden.