Artikel

Optimale redesign, re-use en recycling van oude computeronderdelen

De oplossing voor afgeschreven ICT-apparatuur: Recover-E

Door | 16 december 2015

De meeste bedrijven hebben geen zicht op wat er gebeurt met hun oude computerhardware. Zakelijke gebruikers van ICT-hardware maken zich in relatie tot hun MVO-beleid dan ook vaak zorgen over wat er met hun hardware en alle materialen na de economische levensduur gebeurt. De afgeschreven ICT-apparatuur wordt veelal verkocht aan handelaren of gedoneerd aan liefdadigheidsfondsen zonder dat men inzicht heeft in wat er precies gebeurt.

 

De hardware is vaak nog geschikt voor een tweede gebruik door bijvoorbeeld scholen, liefdadigheidsinstellingen en in andere regio’s zoals Oost-Europa en Afrika. In beide gevallen verdwijnt dit veelal in grijze stromen waar apparatuur in ongecontroleerde ‘ontwikkelingslanden’ eindigt, waar ‘recycling’ ineffectief en onder levensbedreigende omstandigheden plaatsvindt en waar veelal kinderen bij betrokken zijn. De effectiviteit van het terugwinnen van materialen is zeer laag, terwijl veel van deze materialen steeds schaarser worden en grondstoffenprijzen stijgen.

 

Meervoudige waardecreatie

Circulaire economie, hergebruik, Urban Mining en effectief, duurzaam en maatschappelijk verantwoord terugwinnen van grondstoffen uit E-scrap zijn noodzakelijk. Daarom hebben advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV en SiSo Recover-E ontwikkeld, een innovatieve dienst die ervoor zorgt dat oude ICT-hardware zoals computers volledig wordt hergebruikt. Met Recover-E kunnen ICT-gebruikers een essentiële bijdrage leveren aan een circulaire economie. Bij Recover-E draait alles om optimale (re)design, re-use en recycling van ICT-producten en daarmee het behoud van grondstoffen met meervoudige waardecreatie.

 

Sturing van producten en materialen

Recover-E gaat uit van een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partners in de ICT-keten. Uitgangspunt daarbij is dat de zakelijke ICT-gebruiker kan sturen hoe er in de keten met de ICT-producten en materialen wordt omgegaan. Bedrijven kunnen Recover-E gebruiken in hun onderhandelingen met de leverancier van hun ICT-hardware.

‘Belangrijk onderdeel van Recover-E is een track & trace-systeem en een database, waarin informatie over de onderdelen en grondstoffen wordt verzameld. Daarmee is sturing mogelijk van producten en materialen, voordat het beschikbaar komt voor (innovatieve) recycling’, aldus Ed Alting Siberg van SiSo.

 

Transparante terugkoppeling

Jan-Paul Kimmel van Royal HaskoningDHV vult aan: ‘Daarnaast staat optimaal hergebruik van de hardware centraal via gebruikscontracten met volgende gebruikers. De apparatuur wordt weer ingeleverd en materialen komen daardoor terug in de keten. Recover-E is onafhankelijk van producenten en/of recyclingbedrijven. Het biedt een instrument, dat via de ICT-gebruiker zorgt voor een transparante terugkoppeling en rapportage naar alle belanghebbenden.’

 

Recover-E is vooralsnog gericht op zakelijke ICT-gebruikers. Mogelijkheden voor toepassing voor consumenten worden onderzocht.

 

Bekijk de video

Lees meer over Recover-E