Regeling Hernieuwbare Energieprojecten (HER)
Subsidieregelingen

Regeling Hernieuwbare Energieprojecten (HER)

Door | 6 februari 2017

Ben je bezig met innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2030? Dan kun je mogelijk gebruikmaken van subsidie via de regeling Hernieuwbare Energieprojecten (HER).

 

De subsidie Hernieuwbare Energie beoogt het doel van 16 procent hernieuwbare energie in 2030 (tot voor kort 2023) kosteneffectiever te realiseren met innovatieve projecten. Dit moet leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies in het kader van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De besparing van een project moet groter zijn dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt.

 

Hernieuwbare energiebronnen die in aanmerking komen zijn de volgende hernieuwbare, niet-fossiele energiebronnen: windenergie, zonne-energie, aerothermische (lucht), geothermische (bodem), hydrothermische (oppervlaktewater) energie en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

 

Verlengd van 2023 naar 2030

In maart 2017 heeft Minister Kamp van Economische Zaken de termijn van de regeling Hernieuwbare Energieprojecten verlengd van 2023 naar 2030. Het gaat om bijvoorbeeld kansrijke innovaties op het gebied van warmte uit zonlicht, groen gas, getijdenenergie en wind op zee. Het ministerie van Economische Zaken stelt vijftig miljoen euro beschikbaar voor deze projecten via de HER en nog eens ruim vijftig miljoen euro via diverse andere subsidieregelingen.

 

Lees verder op rvo.nl