Subsidieregelingen

Regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren MVI Energie (TSE)

Door | 6 juni 2016

De regeling Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI) Energie is een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI)-overstijgende regeling. Veelbelovende innovaties kunnen falen, omdat niet op tijd rekening wordt gehouden met ethische en maatschappelijke vragen.

 

De MVI Energie tender stimuleert experimentele kennisontwikkeling met het volgende doel: het vergroten van de kans op maatschappelijk gewenste en verantwoorde energie-innovaties die daadwerkelijk gerealiseerd worden. Het gaat om veel meer dan een streven naar draagvlak voor vernieuwingen in het energiesysteem: bij maatschappelijk verantwoord innoveren wordt in een vroeg stadium al rekening gehouden met de mogelijke maatschappelijke gevolgen van de innovatie.

 

In 2016 is het subsidieplafond 1 miljoen euro. De regeling opent op 1 juli en sluit op 25 oktober om 17.00 uur.

 

Kijk voor meer informatie op RVO.nl