Regio steeds belangrijker voor oplossen complexe maatschappelijke problemen
Artikel

Regio steeds belangrijker voor oplossen complexe maatschappelijke problemen

Door | 3 juni 2016 | Bron: Tilburg University

Hoe pak je complexe maatschappelijke vraagstukken effectief en legitiem aan, in een wereld die steeds verder Europeaniseert en globaliseert, maar waarin ook steden en vooral regio’s een alsmaar grotere rol spelen?

 

Die vraag vergt multidisciplinair onderzoek naar het doel, de capaciteit en de legitimiteit van samenwerking tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers in de regio. Dat betoogt hoogleraar Regional Law and Governance Martijn Groenleer in zijn inaugurele rede aan Tilburg University.

 

Knooppunt van nieuwe interacties

Groenleer laat zien dat de regio een steeds belangrijkere rol speelt in respons op complexe maatschappelijke vraagstukken. De regio ontpopt zich als knooppunt van nieuwe interacties tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers, bijvoorbeeld bij het aanpakken van klimaatverandering of georganiseerde misdaad. Ver weg van de internationale klimaatonderhandelingen in Parijs en van de gepolitiseerde discussies over bonnetjes en Teevendeals in Den Haag. Maar dicht bij de problemen zelf of bij de mogelijke oplossingen. We zien dit in Brabant, maar net zo goed in andere en andersoortige regio’s in ons land, en in Europa.

 

Andere analytische kaders

Die interacties op het niveau van de regio roepen belangrijke vragen op, welke zich allemaal richten op de arrangementen voor governance, dus besluitvorming, coördinatie, en sturing van die interacties in de regio. De nieuwe interacties stellen bestaande perspectieven op regional governance die zich richten op bestuurlijke structuren ter discussie, en onderstrepen de noodzaak voor andere analytische kaders. Groenleer stelt voor om de aandacht te richten op het doel van regionale samenwerking, de capaciteit die wordt ingezet en de steun die daarvoor is. Zo’n perspectief is analytisch en strategisch tegelijk; het kan ook bestuurders en publieke professionals helpen bij het omgaan met de uitdagingen van regionalisering.

 

Over Prof. dr. Martijn Groenleer

Prof. dr. Martijn Groenleer (1978) is hoogleraar Regional Law and Governance aan Tilburg University. Hij is geïnteresseerd in de ontwikkeling en het gebruik van nieuwe vormen van governance, vooral op het niveau van de regio, voor het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hij is tevens directeur van het met steun van de provincie Noord-Brabant opgerichte Tilburg Center for Regional Law and Governance (TiREG). Hij publiceerde veelvuldig in nationale en internationale tijdschriften over thema’s zoals Europees beleid en bestuur, uitvoering, toezicht en handhaving, interorganisationele samenwerking, en prestatiemeting in de publieke sector. Hij verrichtte advieswerk voor een groot aantal organisaties, en doceert regelmatig in praktijkmodules over deze thema’s.

 

Bekijk de video met Martijn Groenleer over het TiREG-instituut