Respect-en-waardering-leidt-tot-gezonde-werknemers
Artikel

Respect en waardering leidt tot gezonde werknemers

Door | 28 februari 2017 | Bron: Open Universiteit

Een organisatie bestaat bij gratie van de mensen die er deel van uitmaken. Organisaties die slechts een zuiver instrumentele blik hanteren op 'humal capital' – waarbij mensen inwisselbaar zijn – blijken geen bodem voor waardigheid. Dat stelt prof. dr. Rob Blomme in zijn inaugurele rede. Hij benadrukt daarbij dat het belang van de menselijke conditie en menselijke waardigheid naast het economische belang veel meer op de voorgrond zou moeten staan. 

 

Mensen ontlenen - naast transactionele uitwisseling - een groot deel van hun identiteit, zelfrespect en hun waardigheid aan het werken binnen een organisatie. De oratie van Rob Blomme vindt plaats op vrijdag 3 maart 2017 bij de Open Universiteit in Heerlen.

 

Belang van menselijke waardigheid

Sommige onderzoekers stellen dat de Managementpraxis en het onderzoek naar Management en Organisatie sterk beïnvloed is door het neoliberalisme, waarin centraal staat dat het menselijke welzijn grotendeels voortkomt uit de mate waarin economische vrijheid voor individuen mogelijk is. Zij verwijzen naar het onderbelichte belang van het begrip menselijke waardigheid binnen de huidige management- en onderzoekspraxis. In het vakgebied Management en Organisatie, wordt desondanks nog nauwelijks stilgestaan bij de menselijke waardigheid. 'Merkwaardig', stelt Blomme, 'juist voor ons vakgebied is dit aspect relevant en zijn er veel argumenten die de relevantie ervan voor de managementpraxis en het onderzoek in dit vakgebied rechtvaardigen.'

 

Absurde organisaties

Vanuit bedrijfskundig perspectief wordt onderzoek verricht naar hoe management en organisaties effectiever en efficiënter kunnen worden in een steeds competitiever wordende wereld waarin meer flexibiliteit vereist wordt. Het aanwenden van kennis over organisatiegedrag, louter en alleen als instrumentarium voor beïnvloeding en manipulatie verafschuwt Blomme en vindt volgens hem plaats in absurde organisaties. 'Menselijkheid, menselijke waardigheid en zingeving zijn begrippen die we onder druk maar al te snel vergeten. Maar het is een belangrijke menselijke conditie. Waardigheid wordt onder andere gevoed door de mate waarin mensen door anderen, collega's, leidinggevenden worden gerespecteerd.'

 

Werkloosheid en uitval door ziekte lager

Humanistisch management doet dus niet alleen recht aan de doelstellingen van de organisatie maar ook aan de menselijke waardigheid van medewerkers. De gevolgen van het utiliteitsdenken zoals werkloosheid, laaggekwalificeerd werk, medewerkersmisbruik, uitval door ziekte zoals burn-out, fysieke klachten en depressiviteit, kunnen door deze managementaanpak teruggedrongen worden. Met zijn leerstoel Management en Organisatie wil Blomme het tot nu toe onderbelichte humanistische perspectief verder onderzoeken. Een humanistisch managementperspectief is een belangrijke toevoeging op het gangbare utilitaire en economische perspectief.

 

Oratie

De oratie van prof. dr. R.J. Blomme als hoogleraar Management en Organisatie vindt plaats op vrijdag 3 maart 2017 om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen. De oratie wordt ook integraal uitgezonden en is te volgen via www.ou.nl/live.