Stappenplannen

Roadmap naar een duurzame chemische industrie in 2030

Door | 15 januari 2016

De chemische sector heeft een belangrijke sleutel in handen om een substantiële bijdrage te leveren aan verduurzaming en CO₂-reductie, ook in andere sectoren. De Routekaart Chemie 2030 is een concrete uitwerking van de manier waarop de chemische industrie die sleutelrol wil waarmaken. Deze routekaart geeft een beeld van de CO₂-reductiepotentie tot 2030 en inzicht in verschillende oplossingen naar duurzaamheid en vitaliteit voor de sector.

 

De routekaart kent zes concrete oplossingsrichtingen:

– Energie-efficiëntie: het tegengaan van energieverspilling in het eigen proces;

– Vervanging fossiele grondstoffen: door inzet van hernieuwbare grondstoffen (biomassa) voor de productie van chemische producten;

– Carbon Capture and Storage of Usage (CCS/CCU): CO₂ afvangen en vervolgens opslaan of gebruiken (recyclen);

– Recycling van materiaalstromen, ofwel het sluiten van de materiaalketen: hergebruiken van producten en materialen na het gebruik;

– Duurzame producten: bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame producten voor eindgebruikers;

– Duurzame energie: zelf opwekken of inkopen van duurzame energie.

 

Bekijk de Routekaart Chemie 2030