Column Lars Moratis - Samen is het sleutelwoord
Column, Magazine

Column hoofdredacteur

Samen is het sleutelwoord

Door | 5 oktober 2017

We weten het allemaal: duurzaamheid gaat over meervoudige waardecreatie, over de ­lange termijn, over toekomstige generaties. En duurzaamheid gaat vooral over samen. Samen is de onderkant van de Maslowpyramide van duurzaamheid. Zonder samen geen duurzaam, en dat weten we bij TGTHR maar al te goed.

 

De ontwikkeling om meer samen te werken op het gebied van duurzaamheid zie je op steeds meer fronten. Duurzame koplopers die verrassende, innovatieve partnerships smeden met maatschappelijke organisaties en lokale gemeenschappen. Concurrenten en ketenpartners die de krachten bundelen om de circulaire economie concreet gestalte te geven. Changemakers binnen een veelheid aan organisaties die medestanders weten te mobiliseren om gezamenlijk het verschil te maken.

 

Deze zomer werd duidelijk dat ook MVO Nederland en De Groene Zaak definitief samen gaan. De organisaties gaan zelfs fuseren ‘om de omslag naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie sneller te realiseren, met als basis de Sustainable Development Goals.’ En wie de Sustainable Development Goals een beetje kent, weet dat ‘Samenwerking voor de Doelen’ daar integraal onderdeel van is. Door bedrijfsleven, wetenschap en de overheid te verbinden willen MVO Nederland en De Groene Zaak samen deze omslag versnellen.

 

Los van praktische details die bij iedere samenwerking nog uitgeklaard moeten worden, kan de nieuwe fusie-organisatie wellicht extra gewicht in de schaal leggen in haar relaties met bedrijfsleven, overheid én politiek. Maar zal het genoeg zijn om MVO mainstream te maken? Sommigen twijfelen daaraan. Zo pleitte Willem Lageweg, oud-directeur van MVO Nederland, onlangs in een commentaar in Het Financieele Dagblad voor een integratie van MVO Nederland en De Groene Zaak in VNO-NCW. Zo zou je duurzaamheid écht verder kunnen versnellen. Hoewel het een logische gedachte lijkt, zou je je kunnen afvragen of het niet te vroeg is voor zo’n ­samengaan. Is Verenigd Duurzaam Nederland klaar om samen te gaan met de grote, invloedrijke ondernemersorganisatie? Samen veronderstelt ook een zekere gelijkwaardigheid – en daar kan het best nog weleens te vroeg voor zijn. Dat bleek ook uit de eerdere formatiepoging waar VVD, CDA en D66 niet samen met GroenLinks konden. Of misschien wel: wilden.

 

Samen is het sleutelwoord voor duurzaamheid. Maar iedereen weet dat samen ook haken en ogen heeft. Goed samen valt en staat onder meer bij timing en gelijkwaardigheid. En samen werkt vooral ook als je gewenst bent. Of nog beter: als je gewild bent.

 

We zullen zien waar het toe zal leiden. In ieder geval leidt het tot een versterking van duurzaam ondernemerschap. En dat is hoe dan ook winst.

 

Lars Moratis, hoofdredacteur TGTHR