Samen is het toverwoord bij duurzaamheid
Artikel

Onderzoek toont het belang en succes van samenwerking

Samen is het toverwoord bij duurzaamheid

Door | 20 januari 2016

Samenwerking en betrokkenheid van de raad van bestuur is een kritische factor in het succes van duurzaamheid. Dat blijkt uit een wereldwijd duurzaamheidsonderzoek van MIT Sloan Management Review, de Boston Consulting Group en UN Global Compact. 90% van de ondervraagde leidinggevenden is het erover eens dat bedrijven moeten samenwerken om de uitdagingen in het duurzaam ondernemen waarmee zij worden geconfronteerd aan te gaan. 86% vindt dat de raad van bestuur een sterke rol moet spelen in de verduurzaming van een onderneming.

 

In de praktijk van duurzaam ondernemen zien we een overgang van het oude model – dat voornamelijk bestaat uit ad hoc en opportunistische inspanningen – naar een ​​meer holistische en strategische aanpak die transformationele doelen nastreeft; vaak door middel van partnerschappen die meerdere entiteiten (waaronder concurrenten, leveranciers, overheden en NGO’s) omarmen. Aldus het onderzoek, waarvan de resultaten onlangs bekend zijn gemaakt in het rapport Joining Forces: Collaboration and Leadership for Sustainability.

 

Samenwerking nog geen norm

Op basis van het onderzoek dat is gehouden onder bijna 3.800 leidinggevenden uit 113 landen, bleek dat 61% van de leidinggevenden wiens bedrijf deelneemt aan duurzaamheidgerelateerde partnerschappen, deze samenwerking als ‘behoorlijk’ en/of ‘zeer’ succesvol ziet. Maar samenwerken is nog niet gebruikelijk. Terwijl 90% van de respondenten een duurzame samenwerking erkent, geeft slechts 47% aan dat hun bedrijf dit ook actief doet. ‘Terwijl samenwerking nog geen norm is, zien we onder hen die dit wél doen een toenemende focus op transformationele en strategische resultaten’ aldus David Kiron, executive editor bij MIT SMR. ‘Meer dan de helft van de genoemde samenwerkingen streeft ernaar de markt waarin zij actief zijn fundamenteel te veranderen, dus duurzame inspanningen zullen veel minder uit discrete projecten bestaan en juist meer gericht zijn op een volledig ecosysteem van een bedrijf – van leveranciers en klanten tot overheden en academische instellingen.’

 

Leercurve voor bedrijven

Duurzame samenwerkingsverbanden brengen vaak diverse stakeholders samen en het onderzoek suggereert dat er een leercurve is voor bedrijven: hoe meer een respondent aan samenwerken doet, hoe succesvoller deze samenwerkingen worden gewaardeerd. Bijvoorbeeld: onder de respondenten wiens organisatie één tot drie duurzame samenwerkingsverbanden heeft, vindt 43% deze samenwerking ‘behoorlijk’ en/of ‘zeer’ succesvol. Bij diegenen die meer dan vijftig samenwerkingsverbanden hebben, stelt maar liefst 95% dezelfde mate van succes.

 

De weg naar duurzaam succes is het best te bereizen met anderen

Betrokkenheid raad van bestuur

Het onderzoek keek ook naar de betrokkenheid van het bestuur als drijfveer van duurzaam succes. Over het geheel gezien gelooft 86% van de respondenten dat de raad van bestuur een sterke rol zou moeten spelen in de verduurzaming van het bedrijf. Maar slechts 42% ziet hun raad van bestuur als gemiddeld of bovengemiddeld betrokken bij de duurzame agenda. De betrokkenheid beïnvloedt de prestaties: in bedrijven waarbij het bestuur wordt gezien als actieve supporter, vindt 67% van de respondenten de samenwerking ‘behoorlijk’ en/of ‘zeer‘ succesvol. In bedrijven wiens bestuur niet betrokken is bij verduurzaming, is de gerapporteerde mate van succes minder dan de helft. ‘We identificeerden verschillende manieren om barrières te overwinnen wat betreft betrokkenheid van het bestuur.’ Aldus Knut Haanaes – senior partner van BCG. ‘Dit omvat onder andere het benoemen van leden met expertise op het gebied van duurzaamheid, het creëren van een externe adviesraad, integratie van duurzaamheid in de taken van de algemene raad van bestuur en de bestuurscommissie, en het neerzetten van een bredere visie van het bestuur als rentmeester van alle stakeholders en risicomanagers ten opzichte van het traditionele maximaliseren van alleen de financiële aandeelhouderswaarde.’

 

Een collectieve stem

Alomvattend ziet het onderzoek vooruitgang binnen bedrijven die de fundamentele verschuiving maken in de manier waarop zij organiseren, en hoe hun raad van bestuur handelt om de hedendaagse uitdagingen en risico’s van duurzaamheid aan te pakken. Maar het geeft ook aan dat veel zakelijke leiders nog een weg te gaan hebben om te begrijpen dat de weg naar duurzaam succes het best te bereizen is met anderen. Co-auteur Georg Kell, executive director van UN Global Compact, vat het treffend samen: ‘Met commerciële activiteiten en investeringen in alle uithoeken van de aarde, worden bedrijven steeds meer geconfronteerd met complexe onzekerheden en risico’s die te maken hebben met sociale-, milieu- en overheidskwesties. Veel van deze uitdagingen – zoals corruptie, klimaatverandering en discriminatie – kunnen niet getackeld worden door een enkele organisatie, waardoor het meer dan ooit van cruciaal belang is geworden dat bedrijven samen komen. Bedrijven beginnen in te zien dat wanneer ze een collectieve stem hebben, risico’s worden gedeeld en middelen worden gebundeld. Hierdoor kunnen ze transformationele oplossingen bieden die zowel het bedrijfsleven als de samenleving ten goede komen.’

 

 

Sustainability has got to be something that we all care about. We need groups to collaborate that never have… everybody’s got to work together. We need to begin to manage this planet as if our life depended on it – because fundamentally, it does.

– Jason Clay, senior vice president WWF

Lees het rapport ‘Joining Forces: Collaboration and Leadership for Sustainability’

Lees de samenvatting van het rapport ‘Joing Forces: Collaboration and Leadership for Sustainability’