Scepsis, idealen en realiteit – 10 Nederlanders over klimaatverandering
Rapporten

Scepsis, idealen en realiteit – 10 Nederlanders over klimaatverandering

Door | 16 december 2016

De discussie over klimaatverandering lijkt in Nederland verschoven te zijn: het is vaak niet meer de vraag óf het klimaat verandert maar hóe we daarop moeten reageren. De invloed van de sceptici lijkt hiermee te zijn afgenomen. Marcel Crok, wetenschapsjournalist, ziet zichzelf als een roepende in de woestijn. Hij heeft het gevoel dat argumenten van sceptici op geen enkele wijze worden meegenomen bij de bepaling van beleid. ‘De reden dat ik doorga, is dat ik gedocumenteerd wil hebben hoe zwak het klimaatverhaal in elkaar steekt.’ Maar daarin lijkt hij in Nederland alleen te staan.

 

Misschien komt daar verandering in nu Donald Trump, klimaatontkenner, de scepter zwaait in de VS. Dat kan de Nederlandse klimaatsceptici nieuwe wind in de zeilen geven. Maar vooralsnog gaat het debat gaat niet meer over het al dan niet bestaan van een probleem; het gaat wel over hóe het probleem moet worden opgelost. Er ontstaan tegenstellingen tussen ‘realisten’ en ‘idealisten’. Iedereen is het eens over de noodzaak van meer energiebesparing, en vervanging van fossiele brandstof door zon- en windenergie. Maar de ‘realisten’ stellen dat er bovendien op grote schaal omstreden technologieën nodig zijn zoals CO₂-afvang en -opslag (Carbon Capture and Storage, CSS) en biomassa, en een combinatie daarvan. Dat moet het overschot aan CO₂ uit de atmosfeer te halen. De ‘idealisten’ zijn van mening dat de oplossing met alleen energiebesparing en zonne- en windenergie af kan. Christel van Eck en Leo Meyer van ClimateContact-Consultancy spraken met tien Nederlanders over klimaatverandering, van sceptici tot realisten en idealisten.

 

Lees verder op changemagazine.nl

Download het rapport ‘Scepsis, idealen en realiteit – 10 Nederlanders over klimaatverandering’

Bekijk 2Doc Klimaatontkenners

Bekijk The Secrets of “The Climate Paradox”