Sociaal Circulair - Werken in de circulaire economie
Brochures

Sociaal Circulair – Werken in de circulaire economie

Door | 15 november 2017

De overgang naar een circulaire economie is een grote maatschappelijke verandering. Het gaat over veel meer dan alleen maar hergebruiken van grondstoffen. De sociale kant is zeker zo belangrijk. Werknemers in bedrijven spelen een belangrijke rol bij de omslag naar een economie waarin alle grondstoffen worden hergebruikt. Ondernemingsraden kunnen hierbij een voortrekkersrol spelen, want de Wet op de ondernemingsraden deelt de OR een stimulerende taak toe bij de zorg van de onderneming voor het milieu (artikel 28, lid 4).

 

De SER heeft een digitaal magazine uitgebracht over werken in de circulaire economie: Sociaal Circulair, werken in de circulaire economie. Daarin komen werknemers aan het woord die dagelijks te maken hebben met circulair werken. Ook staan er visies in van partijen die met de sociale kant van de transitie te maken hebben. De OR kan inspiratie opdoen uit dit magazine.

 

Gouden toekomst voor de vakman

De overheid wil dat Nederland in 2050 helemaal circulair werkt. Op veel plekken wordt onder regie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu hard gewerkt om dit vorm te geven. Bij een circulaire economie ontstaan andere banen en zijn andere vaardigheden nodig. Circulair ontwerpen bijvoorbeeld vraagt om andere kennis van materialen. Als we spullen hergebruiken moeten er ook mensen zijn die dat goed uit elkaar kunnen halen en waar nodig reviseren. Een gouden toekomst voor de vakman, vindt een van de geïnterviewden.

 

Over veel van deze vraagstukken is nog weinig bekend. Ook wordt er nog weinig over gesproken, laat staan dat er beleid voor wordt gemaakt. Met persoonlijke verhalen, visies van deskundigen en facts and figures komt het spotlicht ook meer op de werknemers.

 

Lees de publicatie ‘Sociaal Circulair – Werken in de circulaire economie’