Artikel

Special: De potentie van de circulaire economie

Door | 7 januari 2016

Het verduurzamen van de Nederlandse economie door middel van circulaire bedrijfsmodellen biedt veel kansen. In het meest optimistische scenario kan dit leiden tot meer dan 80.000 banen in Nederland. Echter, deze potentie is niet zo maar ontgonnen.

 

De cijfers over de economische impact van de circulaire economie zijn met grote onzekerheden omgeven. Naast de grote onzekerheid omtrent de efficiencywinst die wordt geboekt, moeten ook veel aannames worden gemaakt om in macro-economische zin het potentieel van de verandering van productie en het hergebruik en de eliminatie van afvalstromen te berekenen. Daarnaast dienen aannames te worden gemaakt van wat er gebeurt met efficiencywinst. Wat gaan consumenten bijvoorbeeld doen met het geld dat ze overhouden als hun wasmachine langer meegaat?

 

Lees de Rabobank Special ‘De potentie van de circulaire economie’