Hoe stadsverwarming de CO2-uitstoot in steden doet halveren

Afvalenergieverwerking in Amsterdam. Foto: Jorrit Lousberg

Artikel

Hoe stadsverwarming de CO2-uitstoot in steden doet halveren

Door | 18 mei 2017

De CO₂-uitstoot van stadsverwarming is gemiddeld 51 procent lager dan bij verwarming door cv-ketels. Uitschieter is het warmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort, met een 85 procent lagere CO₂-uitstoot. Dat blijkt uit een nieuwe rapportage van Nuon.

 

Stadsverwarming is vooral in trek in dichtbebouwde gebieden met voldoende warmtebronnen in de directe omgeving. Het warmtenet in Arnhem, Duiven en Westervoort is aangesloten op afvalverbrander AVR in Duiven. Woningen, bedrijven en instellingen in de drie Gelderse gemeenten krijgen daardoor verwarming en warm water dankzij warmte die vrijkomt bij het verbranden van huishoudafval uit de regio.

 

Zeven douchebeurten

Alexander van Ofwegen, directeur Warmte van Nuon: ‘Eén volle afvalzak levert voldoende warmte voor zeven douchebeurten. In Arnhem, Duiven en Westervoort is dankzij de stadsverwarming in 2016 de uitstoot van 38.076 ton CO₂ vermeden. Dat is 85 procent lager dan verwarmen met gasgestookte cv-ketels. In 2015 was dit nog 77 procent.’ Landelijk gezien was de vermeden CO₂-uitstoot dankzij stadswarmte in 2016 gemiddeld 51 procent, vergelijkbaar met 2015. In de regio Arnhem ligt dit percentage fors hoger doordat de warmte afkomstig is van afvalverbrandingsinstallaties, terwijl op andere plekken ook gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld restwarmte uit elektriciteitsopwekking.

 

Bijna vijfhonderd voetbalvelden

Vanwege Europese afspraken moet de gebouwde omgeving in Nederland in 2020 (zo goed als) klimaatneutraal zijn. Daarom zien steeds meer ambitieuze klimaatdoelstellingen en duurzaamheidsprogramma’s het levenslicht. De keuze voor stadsverwarming in plaats van gas voor verwarming en warm water in gebouwen past hierbij. Van Ofwegen: ‘Met onze stadswarmte hebben bewoners en bedrijven in 2016 in totaal 209.143 ton CO₂-uitstoot vermeden. Er zouden 2.114.700 zonnepanelen nodig zijn om datzelfde resultaat te bereiken, dat zijn 495 voetbalvelden vol.’

 

Aardgasvrij

Volgens de doelstellingen van de Energieagenda van het kabinet wil Nederland vóór 2050 aardgasvrij zijn. Hiermee groeit de markt voor alternatieve warmtebronnen, zoals stadsverwarming. Van Ofwegen: ‘Door het toevoegen van duurzame bronnen, zoals biomassa, maken we onze warmtenetten alsmaar schoner. Als energiebedrijf vervullen we daarbij steeds meer de rol van matchmaker tussen warmtevraag en -aanbod. We zijn ervan overtuigd dat stadsverwarming een onmisbaar onderdeel is in de beweging naar een aardgasloos Nederland, vooral in grootstedelijke omgevingen.’

 

Open en transparant

Nuon is één van de vier Nederlandse energiebedrijven met warmtenetten waarop meer dan vijfduizend klanten zijn aangesloten. Nuon levert stadsverwarming aan ruim 124.000 woningen en 1.836 grootverbruikers in Amsterdam, Almere, Arnhem en omgeving, Ede, Leiden en omgeving, Lelystad, Nijmegen en Rotterdam. Nuon rapporteert jaarlijks over de CO₂-reductie die de warmtenetten in de steden realiseren en maakt deze cijfers voor iedereen zichtbaar. Die openheid en transparantie zijn belangrijk om gebruikers van stadsverwarming te laten zien hoe duurzaam hun warmtevoorziening is. De betrouwbaarheid van de cijfers is gewaarborgd door een validatie van TNO.

 

Top drie

De drie schoonste warmtenetten van Nuon waren in 2016:

Arnhem, Duiven, Westervoort: 85 procent minder CO₂.

Rotterdam: 77 procent minder CO₂.

Nijmegen: 75 procent minder CO₂.

 

Bekijk de volledige CO₂-reductierapporten