Artikel

Steeds meer duurzame stallen in Nederland

Door | 12 januari 2016 | Bron: Duurzaam Bedrijfsleven

Het aantal gecertificeerde rundveestallen – met name melkveestallen – neemt flink toe, dat meldt Duurzaambedrijfsleven. In 2014 bouwden 320 melkveehouders een stal volgens de richtlijnen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV).

 

Daarmee is het percentage afgegeven melkveestal-ontwerpcertificaten in 2014 gegroeid tot bijna 50% van het totaal aantal afgegeven stalcertificaten. De stal moet onder meer voldoen aan een aantal eisen op het gebied van ammoniakuitstoot, dierenwelzijn en energie-efficiëntie. Boeren die bouwen volgens de richtlijnen van de MDV kunnen in aanmerking komen voor belastingvoordelen.

 

Lees meer via Duurzaambedrijfsleven