DGBC Stemwijzer Duurzaam Bouwen 2
Tools

Gebouwde omgeving verduurzamen komt te weinig aan bod in verkiezingsprogramma’s

Stemwijzer Duurzaam Bouwen

Door | 7 maart 2017

Op welke wijze staat duurzaamheid in de gebouwde omgeving op de politieke agenda? In aanloop naar de verkiezingen vergeleek de Dutch Green Building Council de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen op het onderwerp duurzaam bouwen. De belangrijkste standpunten staan beschreven in de Stemwijzer Duurzaam Bouwen. Dutch Green Building Council concludeert: het verduurzamen van bedrijfsgebouwen komt te weinig aan bod.

 
De verkiezingsprogramma’s zijn onderzocht op vijf verschillende thema’s rond duurzaam bouwen. Bijvoorbeeld, welke maatregelen stellen de partijen voor in de woningbouw en welke in de utiliteitsbouw? Daarnaast zijn de standpunten over de gerelateerde thema’s duurzame energie, klimaat en CO₂-reductie bekeken.

 

Verschillen zijn groot

De verschillen tussen de verschillende partijen zijn groot. Zo pleit de VVD ervoor overheidsgebouwen duurzaam te gaan onderhouden. De PvdA vindt het belangrijk om de energieverplichting strenger te handhaven. En de SP is van mening dat alle gebouwen zo snel mogelijk naar label B moeten worden gebracht. CDA en GroenLinks willen het liefst een bank waar vanuit investeringen kunnen worden gefinancierd. PVV stelt geen maatregelen voor. Overeenkomsten zijn er uiteraard ook: bijna iedere partij onderschrijft expliciet dat de klimaatdoelstellingen van Parijs moeten worden gehaald.

 

Meer nodig

Volgens de Dutch Green Building Council komt met name het verduurzamen van bedrijfsgebouwen te weinig aan bod in de verkiezingsprogramma’s. Ook de voorgestelde maatregelen zijn bij de meeste politieke partijen niet ambitieus genoeg. Dat wordt ondersteund door doorrekeningen van CPB en PBL. Annemarie van Doorn, directeur van DGBC stelt: ‘De gebouwde omgeving is voor bijna 40% verantwoordelijk voor de CO₂-uitstoot in Nederland. Gebouwen verduurzamen is economisch een van de meest aantrekkelijke manieren om die uitstoot terug te dringen. Dan is veel meer nodig dan bijvoorbeeld transformatie stimuleren of enkel focussen op energieneutrale nieuwbouw. We zullen sneller en vooral grondiger de bestaande gebouwde moeten verduurzamen.’

 

 

DGBC Stemwijzer Duurzaam Bouwen