Rapporten

Nieuwe investeringen en werkgelegenheid door biomassa

Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030

Door | 11 maart 2016

Biomassa speelt een belangrijke rol bij de voedselvoorziening en de transitie naar een biobased en circulaire economie. Bij deze transitie staat het terugdringen van onze afhankelijkheid van fossiele energie en grondstoffen, het optimaal gebruik van grondstoffen en de hiermee samenhangende noodzakelijke CO₂-reductie centraal.

 

Naar verwachting zal de Nederlandse vraag naar biomassa richting 2030 groeien, vanwege de inzet van hernieuwbare grondstoffen, zowel vanuit energie- en klimaat-beleid, toekomstige schaarste van fossiele grondstoffen en geopolitieke overwegingen. Dit biedt kansen voor een groene groei van de economie. Het kabinet wil de vraag en de duurzame productie van biomassa stimuleren. Dat staat in de strategische visie Biomassa 2030, een publicatie van het Ministerie van Economische Zaken.

 

Het rapport gaat in op de vraag hoe de inzet van biomassa in Nederland zo optimaal mogelijk kan bijdragen aan het behalen van de beleidsdoelstellingen richting 2030 op het gebied van voedsel, energie, klimaat, mobiliteit, biobased en circulaire economie; en hoe Nederland hiermee tegelijkertijd een innoverende, concurrerende kan economie realiseren.

 

Lees het rapport ‘Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030’