Onderzoeken

Studies Systeemintegratie (TSE): Mix Fossiel Duurzaam, Energieopslag, Hybride Infrastructuren en Eindgebruikers

Door | 6 juni 2016

Voor het programma systeemintegratie zijn in de periode november 2014 Рmaart 2015 vier studies uitgevoerd. Deze studies richtten zich op energieproductie, energieopslag, hybride energie-infrastructuren en de energie-eindgebruikers.

 

De studies geven aan waar prioriteiten kunnen liggen voor het systeemintegratieprogramma op basis van de huidige positie op de verschillende inhoudelijke onderwerpen en op welke terreinen Nederland een rol van betekenis kan (gaan) spelen. De resultaten zijn verwerkt in de regeling systeemintegratie, de systeemintegratiestudies en de Urban Energy regeling.

 

Download de studies van rvo.nl