Subsidieregelingen

Subsidie Duurzame inzetbaarheid ESF 2014–2020

Door | 20 mei 2016

Bedrijven en instellingen die hun medewerkers langer productief aan het werk willen houden en/of leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren, kunnen van de subsidie Duurzame Inzetbaarheid ESF 2014–2020 gebruik maken. De subsidie is voor advieskosten van een externe adviseur.

 

Eén van de doelen van de Europese Unie (EU) is het stimuleren en verbeteren van de werkgelegenheid in Europa. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) investeert in de kansen van mensen op de arbeidsmarkt. Door te investeren in werkenden wordt gezorgd dat zij zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt. Middels aandacht voor vitaliteit, scholing en sociale innovatie, ondersteunt het ESF de mobiliteit van deze mensen op de arbeidsmarkt nu en in de toekomst.

 

Duurzame inzetbaarheid Bedrijven / Instellingen

Werk- en opdrachtgevers die advies in willen winnen ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van hun werkenden, kunnen een subsidieaanvraag indienen. De projecten kunnen zijn gericht op de het bevorderen van vitaliteit, persoonlijke ontwikkeling, een sociale werkomgeving of bijvoorbeeld flexibele werkvormen.

 

Bedrijven komen in aanmerking voor deze subsidie wanneer:

– Het project te maken heeft met een van de thema’s van duurzame inzetbaarheid.

– Er tenminste twee werknemers in dienst zijn.

– Het project hoogstens twaalf maanden duurt.

 

In het najaar van 2016 wordt een nieuw aanvraagtijdvak verwacht. Hierover volgt medio 2016 meer informatie op de website van AgentschapSZW.

 

Duurzame inzetbaarheid sectoren en regio’s

O&O-fondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen voor een breed (inter)sectoraal of regionaal plan dat leidt tot beleidsvorming, onderzoek, monitoring of pilots ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werkenden.

 

Op 11 mei 2016 werd de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren gepubliceerd in de staatscourant.  De eerste aanvraagperiode loopt van 19 september tot 28 oktober 2016. Voor het thema Duurzame Inzetbaarheid voor regio’s en sectoren is dit aanvraagtijdvak 12,5 miljoen euro beschikbaar.

 

Lees meer over de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid ESF 2014 – 2020