Subsidie voor emissieloze kassen voor de toekomst
Subsidieregelingen

Subsidie voor emissieloze kassen voor de toekomst

Door | 2 mei 2017

De provincie Noord-Holland bevordert de modernisering en verduurzaming van de Noord-Hollandse tuinbouw met een subsidie van € 9,3 miljoen voor bedrijven die verhuizen naar glastuinbouwconcentratiegebieden. De concentratie van bedrijven in deze gebieden maakt collectieve investeringen in nieuwe infrastructuur haalbaar, zoals aardwarmte-installaties of een CO₂-net.

 

‘Dit is een forse impuls voor een toekomstbestendige glastuinbouwsector die door innovatie concurrerend kan blijven op de wereldmarkt en tegelijkertijd duurzamer wordt. De glastuinbouwsector is een belangrijke economische pijler in Noord-Holland, die met emissieloze kassen ook een grote bijdrage kan leveren aan de nationale klimaatdoelstellingen. We hopen dat veel bedrijven hier gebruik van gaan maken.’, aldus gedeputeerde Jaap Bond voor Economische Zaken en Landbouw.

 

Verduurzamen

Het doel van de subsidie is modernisering en verduurzaming van de glastuinbouw te stimuleren door het voor bedrijven interessant te maken om te verhuizen naar de glastuinbouwconcentratiegebieden in Noord-Holland. De concentratie van bedrijven in moderne glastuinbouwgebieden maakt investeringen in nieuwe infrastructuur betaalbaar, zoals aardwarmte-installaties of hoofdleidingen voor een warmtenet of een CO₂ transportnet. Dit zijn investeringen die een tuinder meestal niet alleen kan doen. De provincie stelt € 5 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling van € 9,3 miljoen. De Europese Unie draagt hier € 4,3 miljoen aan bij.

 

Aanvragen

Noord-Hollandse bedrijven kunnen vanaf 3 mei tot 30 november 2017 een subsidie-aanvraag indienen via het subsidieloket op de website van de provincie Noord-Holland. Daar staan vanaf 3 mei ook alle voorwaarden van de regeling. Bij aanvragen van bedrijven wordt gekeken naar het effect van de bedrijfsverplaatsing op het energieverbruik, het milieu, het landschap en de landbouwstructuur. Het maximale subsidiebedrag voor een bedrijf is € 1 miljoen.

 

Meer informatie

Bedrijven kunnen zich voor advies over geschikte locaties in glastuinbouwconcentratiegebieden wenden tot de Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Aalsmeer. De Greenports zijn goed op de hoogte van de mogelijkheden.

 

Lees meer via het subsidieloket van provincie Noord-Holland