Subsidie voor energie-innovatie 1 april open
Artikel

Subsidie voor energie-innovatie 1 april open

Door | 23 februari 2016

Het ministerie van Economische Zaken stelt dit jaar 125 miljoen euro beschikbaar voor energie-innovatie, via diverse subsidieregelingen van de Topsector Energie. Aanvragen indienen kan vanaf 1 april 2016. Op 1 juli openen de laatste regelingen. Het gaat om energie-innovatieprojecten van samenwerkingsverbanden tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. De subsidies stimuleren onderzoek, ontwikkeling en demonstraties rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie.

 

Onder de regelingen valt onder andere de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), die voortkomt uit het Energieakkoord. Er zijn twee wijzigingen ten opzichte van 2015. Ten eerste is het maximale subsidiebedrag per project verhoogd van 4 miljoen euro naar 6 miljoen euro. Ten tweede zijn dit jaar ook pilotprojecten voor energiebesparing in de industrie toegestaan. De stap naar het doen van een definitieve investering bij energiebesparingsprojecten in de industrie is groot, zonder de mogelijkheid van eerst een pilot. De mogelijkheden van de DEI zijn op dit gebied verruimd.

 

Wijzigingen in 2016

In 2016 zijn naast de DEI meerdere regelingen gewijzigd. De regeling hernieuwbare energie, gericht op het kostenefficiënt realiseren van de hernieuwbare energiedoelstelling van 16 procent in 2023, staat nu een heel jaar open. Wind op zee R&D-projecten worden weer gerangschikt op kwaliteit in een zogenaamde tenderprocedure. Zo kunnen de beste projecten worden gehonoreerd.

 

In de regeling voor BBE-Innovatieprojecten zijn nu ook groengasprojecten mogelijk. De regelingen voor energiebesparing in de industrie (de JIPs en de early-adopterprojecten), zijn verbreed naar verduurzaming van de energiehuishouding. Ook is het maximale subsidiebedrag voor deze early-adopterprojecten verlaagd van 75.000 naar 50.000 euro om met het beschikbare budget zo veel mogelijk projecten te kunnen ondersteunen.

 

Topsector Energie

Innovatie is cruciaal in de transitie naar meer duurzame energie. Daarom stelt Economische Zaken sinds 2012 binnen de Topsector Energie (TSE) subsidie beschikbaar. De Topsector Energie organiseert en stimuleert de innovatiekracht van de energiesector door de innovatiebudgetten van overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bundelen in gezamenlijke programma’s. De programma’s bestaan uit onderzoek, ontwikkeling en demonstratie rond duurzaam opgewekte energie, energiebesparing en slimme inpassing van energie.

 

Het doel van de Topsector Energie is meer Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart en een duurzamere energiehuishouding. Dit maakt Nederland economisch sterker. De subsidieregelingen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Op de subsidiemogelijkheden voor systeemintegratie en Maatschappelijk Verantwoord Innoveren (MVI Energie) na, kunnen de aanvragen voor de subsidieregelingen vanaf 1 april 2016 ingediend worden. Op 1 juli gaan de laatste regelingen nog open.

 

Meer weten? Meer informatie over de regelingen, de voorwaarden, indieningsmogelijkheden en sluitingsdata staat op www.rvo.nl/topsector-energie. Adviseurs van RVO.nl kunnen ondersteunen bij de aanvraag.

Deel dit artikel

[sharify]

Reacties

We hopen dat de discussies die plaatsvinden op TGTHR energiek en constructief zijn en aanzetten tot nadenken! Om een reactie te kunnen plaatsen moet je je inloggen of gratis registreren. Je eerste reactie moet door de redactie worden goedgekeurd. De hieropvolgende reacties worden automatisch geplaatst. De redactie houdt zich het recht voor te lange reacties in te korten. Reacties die overdreven commercieel, kleingeestig, beledigend of off-topic zijn, kunnen door de redactie worden verwijderd. Alle berichten worden eigendom van TGTHR.

Magazine TGTHR

Wil jij de nieuwsbrief ontvangen?

Met onze nieuwsbrief ben je altijd op de hoogte van de laatste duurzame artikelen,
whitepapers, events en interessante blogs! Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Klik hier om je aan te melden
  • We willen allemaal duurzaam bezig zijn, maar óók blijven ondernemen. Daarom informeren wij je met zorgvuldig geselecteerde artikelen over duurzaam ondernemen. Hiermee willen wij je verbinden met ons netwerk én handvatten geven om een succes te maken van duurzaamheid binnen jouw organisatie.

  • Copyright 2018 | TGTHR, samen duurzaam ondernemen