Subsidie voor extern advies bij verduurzaming van scholen
Subsidieregelingen

Subsidie voor extern advies bij verduurzaming van scholen

Door | 4 oktober 2016

Wil je jouw school in het primair of voortgezet onderwijs verduurzamen of verfrissen? Sinds 3 oktober kun je subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500.

 

Het subsidiekader is onderdeel van de Green Deal Scholen. Doel is om de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving te versnellen voor zowel leerlingen en leraren. In het Nationaal Energie-Akkoord is afgesproken de expertise van schoolbesturen te vergroten op het gebied van verduurzaming en verfrissing van scholen. Zo worden besturen gestimuleerd om daar daadwerkelijk werk van te maken.

 

Je kunt subsidie krijgen voor:

  • de inhuur van een expert voor advies om energiebesparende maatregelen te treffen.
  • de inhuur voor een expert voor advies om duurzame energiebronnen te benutten.
  • de inhuur van een expert voor advies voor het treffen van maatregelen die het binnenklimaat van scholen verbeteren.

 

De aanvraagtermijn is geopend op 3 oktober 2016 en sluit op vrijdag 29 september 2017. Een schoolbestuur kan maximaal één aanvraag indienen. Er is ruimte om ongeveer 150 subsidie-aanvragen te honoreren.

 

Kijk voor meer informatie op rvo.nl