Subsidieregelingen

Subsidieregeling LIFE

Door | 1 februari 2016

LIFE is het programma van de Europese Unie voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese natuur- en milieubeleid.

 

De ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van LIFE in Nederland. Het programma is bedoeld voor overheden, bedrijven en NGO’s, en ondersteunt ontwikkelings-, implementatie-, monitoring-, evaluatie- en communicatieprojecten op het gebied van:

 

  • natuur en biodiversiteit (o.a. verbeteren van Natura 2000 gebieden);
  • milieu en efficiënt hulpbronnengebruik (pilots en demonstratie van innovatieve milieutechnologieën);
  • klimaatverandering (adaptatie en mitigatie).

 

LIFE is de opvolger van LIFE+ en loopt van 2014 tot 2020.

 

Lees meer op de website van RvO