Subsidieregelingen

Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten (TOF)

Door | 10 mei 2016

In najaar 2014 is naar aanleiding van een motie in de Tweede Kamer het Toekomstfonds opgericht. Onderdeel daarvan is het Toekomstfondskrediet OnderzoeksFaciliteiten. Dit krediet investeert in hoogwaardige faciliteiten voor onderzoek, die van belang zijn voor het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. Het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor onderzoekers en innovatieve bedrijven.

 

Het Toekomstfondskrediet is bedoeld voor toegepaste onderzoeksinstellingen (TO2), universiteiten, hogescholen en private onderzoeksinstellingen. Zij kunnen krediet ontvangen voor de volgende kosten:

 

  • Investeringskosten in materiële activa: grond, gebouwen en installaties, machines en uitrusting.
  • Investeringskosten in immateriële activa: fysiek of financieel niet-tastbare activa, zoals octrooien, licenties, knowhow of andere intellectuele-eigendomsrechten.

 

Het krediet wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Bij de kredietverlening wordt een terugbetaalschema vastgesteld. Na de vaststelling van het krediet betaal je de lening terug volgens dit schema. Omdat het Toekomstfondskrediet in onderzoek investeert dat relatief ver van de markt staat, is er een lange termijn nodig om terugbetaling mogelijk te maken. De periode waarin je de lening terugbetaalt kan daarom maximaal 15 jaar duren.

 

Bij tussentijdse verkoop van de investering kan het zijn dat je de lening versneld moet aflossen of in één keer moet terug betalen. Als je winst maakt bij de verkoop, dan ben je hierover een vergoeding van 50% verschuldigd.

 

Kijk voor meer informatie op RVO.NL