Transparantie de nut en noodzaak van een helder verhaal
Artikel

Transparantie: de nut en noodzaak van een helder verhaal

Door | 17 oktober 2016 | Bron: MVO Nederland

Weet je de echte waarde van je bedrijf? Met integrated reporting kijk je verder dan de getallen. Het waardecreatiemodel van het IIRC (International Integrated Reporting Council) lijkt een vaste plek gevonden te hebben in de jaarverslagen van grote Nederlandse bedrijven. Bij het merendeel van de bedrijven in de top van de Transparantiebenchmark is een variant van dit model opgenomen.

 

Dat is een goed teken: het geeft aan dat koplopers zich inderdaad inspannen om buitenstaanders inzicht te geven in de manier waarop ze presteren op niet-financiële onderwerpen. De uitdaging is om de organisatie te beschrijven aan de hand van dit waardecreatiemodel, zodat helder wordt hoe een onderneming het ene kapitaal omzet in het andere. Uit onderzoek van Deloitte en MVO Nederland blijkt dat grotere bedrijven het beschrijven van hun waardecreatieproces steeds beter in de vingers krijgen, maar het is duidelijk dat de routine nog ontbreekt. Bij sommige bedrijven ziet het waardecreatiemodel er nog uit als een ingevuld sjabloon, en niet als een doorleefd verhaal dat duidelijk maakt welke maatschappelijke rol een bedrijf ambieert.

 

Lees de blog van Jos Reinhoudt op de website van MVO Nederland