Subsidieregelingen

Twee miljoen voor duurzame innovaties Noord-Hollands MKB

Door | 18 maart 2016

Om duurzame innovaties te stimuleren, komt twee miljoen euro beschikbaar voor Noord-Hollandse ondernemers op het gebied van Energie,  Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Zij kunnen subsidie vragen voor innovatie-advies, haalbaarheidsstudies en Research & Development (R&D). Noord-Holland sluit hiermee aan bij de Uitvoeringsregeling voor MKB Innovatiestimulering Regio’s en Topsectoren (MIT) van het Rijk.

 

Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond: ‘De Noord-Hollandse ondernemers die ik tijdens mijn werkbezoeken spreek, zijn altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen. Ontwikkelingen die zowel bijdragen aan het succes van hun onderneming als aan het verduurzamen van processen en producten. Ontzettend belangrijk voor de werkgelegenheid én de leefbaarheid in onze provincie.’

 

Gedeputeerde Duurzaamheid, Jack van der Hoek: ‘De Noord-Hollandse regeling is bedoeld voor MKB-bedrijven, die overwegend actief zijn in Noord-Holland in de bedrijfstakken Energie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek. Ik wil benadrukken dat Noord-Holland er vanuit haar ambities voor kiest, om alleen te investeren in innovaties die bijdragen aan duurzaamheid.’

 

Er kan een bijdrage in de vorm van subsidie worden aangevraagd voor innovatie-adviesprojecten (50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000), haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000) en R&D-samenwerkingsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000).

 

Investeringen in 2016

Een resistentietoets voor een virus in de sierteelt, meer elektriciteit uit een windturbine of wortelen telen in LED-licht. Dit zijn enkele voorbeelden van innovatieve ideeën waarvoor Noord-Hollandse ondernemers in 2016 subsidie ontvangen.

Jaap Bond: ‘Uit onderzoek blijkt dat onze ondernemers vooral in de beginfase van de ontwikkeling van een innovatief idee behoefte hebben aan ondersteuning. De MIT-regeling voorziet in die behoeft en het Rijk verdubbelt ook nog eens onze bijdrage.’
In 2016 heeft de provincie Noord-Holland € 1 miljoen geïnvesteerd in de MIT-regeling.

 

Vier miljoen in 2017

Jack van der Hoek: ‘Alle aanvragen die in 2016 gedaan zijn voor innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten passen binnen de Noord-Hollandse duurzaamheidsambitie. De provincie heeft daarom besloten om in 2017 twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor deelname aan de MIT-regeling.’
Het Rijk verdubbelt dat bedrag, waardoor er in 2017 vier miljoen euro beschikbaar komt voor het Noord-Hollandse bedrijfsleven. De subsidie is aan te vragen via de website van het RVO. Daar kunnen Noord-Hollandse ondernemers ook terecht om subsidie van het Rijk in de vorm van kennisvouchers aan te vragen.

 

Bekijk de regeling op de website van het RVO