Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in volle gang
Magazine

Een overzicht van de stand van zaken

Uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen in volle gang

Door | 11 oktober 2017

De Europese Commissie heeft al voor het Klimaatakkoord van Parijs 2015 het beleid ingezet om de vervoerssector te verduurzamen met haar Clean Power for Transport-pakket. Een belangrijk element uit dit pakket is de Europese Richtlijn betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (Richtlijn 2014/94/EU). De Europese Commissie beoogt met deze richtlijn dat er een Europees dekkend netwerk van vul- en laadpunten voor alternatieve brandstoffen wordt gerealiseerd. Hierbij ligt de nadruk op interoperabiliteit. Om nader invulling te geven aan deze Richtlijn, heeft de Europese Commissie CEN en CENELEC verzocht de benodigde normen hiervoor op te stellen. Jarno Dakhorst, consultant Energie bij NEN, geeft een overzicht van de stand van zaken.

 

DOOR JARNO DAKHORST

 

Het normalisatieverzoek heeft betrekking op de alternatieve brandstoffen aardgas, waterstof en elektriciteit. Een overzicht van deze Europese normen en de onderverdeling per deelaspect zijn opgenomen in het kader. In veel gevallen is ervoor gekozen om een bestaande internationale (ISO of IEC) norm ongewijzigd over te nemen als Europese norm. Dit sluit aan bij de gangbare wens om normalisatie op een zo breed mogelijk niveau…

Alle artikelen op TGTHR lezen?

Registreer je dan (helemaal gratis) voor TGTHR! Je kunt dan alle artikelen op de website lezen.
Ben je al geregistreerd? Dan kun je hieronder inloggen.