UMC Utrecht koploper in duurzaamheid binnen de zorg
Artikel

UMC Utrecht: koploper in duurzaamheid binnen de zorg

Door | 11 mei 2017 | 1 reactie

Langzaam maar zeker wordt duurzaamheid een steeds belangrijker thema in de ziekenhuiswereld. Het UMC Utrecht behoort tot de koplopers in de sector. Vorig jaar verschenen er maar liefst 2.400 zonnepanelen op de daken. Maar de ambitie reikt verder: in 2030 wil het ziekenhuis CO₂-neutraal en circulair zijn.

 

‘We nemen hierin een leidende rol en voelen een grote verantwoordelijkheid’, zegt Esther Willems, stafadviseur duurzaamheid. ‘De relatie tussen gezondheid en milieuverontreiniging is inmiddels wel duidelijk, en je wilt toch niet dat mensen ziek worden van een ziekenhuis?’ Een begrijpelijk, maar nog niet zo eenvoudig standpunt. Ziekenhuizen verbruiken veel energie en disposables. Door de toename van apparatuur is er zelfs sprake van een autonome groei van het energieverbruik. En hoe ga je om met het mobiliteitsvraagstuk, wanneer duizenden medewerkers en patiënten dagelijks van en naar het ziekenhuis reizen?

 

 

Ondanks dat er al veel gedaan is, is er nog veel te doen als we CO₂-neutraal willen worden

 

Investeren op het juiste moment

Het UMC Utrecht werkt al jaren aan verbeteringen voor het milieu. Het ‘laaghangende fruit’ is inmiddels wel geplukt, zoals de inkoop van groene energie, aanschaf van energiezuinige lampen, tegengaan van voedselverspilling en het optimaal afstellen van apparatuur. Het ziekenhuis voerde ook al meerdere gedragscampagnes om medewerkers te stimuleren milieubewust te handelen. Sinds drie jaar wordt een verdergaande duurzaamheidsstrategie gevolgd. Dat vraagt vaak grote investeringen, in installaties en gebouwen, die zorgvuldig gepland moeten worden. In een enkel geval is subsidie beschikbaar, zoals de SDE subsidie die het UMC ontving voor de zonnepanelen.

 

 

 

Veel verbouwingen gepland

‘Je moet op het juiste moment insteken’, zegt Willems. ‘In de komende jaren zijn er bij ons veel verbouwingen gepland. Dat is hét moment om te kijken naar zaken als isolatie en vervanging of verduurzaming van installaties zoals vraaggestuurde ventilatie. We willen in de komende jaren ons gas- en elektragebruik zoveel mogelijk beperken. Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken, bijvoorbeeld met extra zonnepanelen of geothermie. Ondanks dat er al veel gedaan is, zoals de aanleg van een warmtenet en een koudwaternet, waarmee we gebouwen kunnen verwarmen met restwarmte en koelen met koude uit de bodem, is er nog veel te doen als we CO₂-neutraal willen worden.’

 

 

We pakken aan wat mogelijk is en zoeken op alle fronten naar duurzame partners in de keten

 

Mobiliteit

Mobiliteit is een ander vraagstuk op de duurzaamheidsagenda van UMC Utrecht. ‘Daar kun je niet omheen’, zegt Willems. ‘We hebben ruim 11.000 medewerkers en meer dan 350.000 polikliniekbezoeken per jaar. Een derde van onze CO₂-footprint wordt veroorzaakt door vervoer van medewerkers, studenten, patiënten en bezoekers. Het gebruik van de fiets wordt al een tijd gestimuleerd, maar het beperken van autogebruik blijft een grote uitdaging. Sommige ziekenhuizen, zoals het Erasmus MC, zijn daar al een stapje verder in gegaan, door aanpassing van de reiskostenvergoeding ten gunste van OV en fietsgebruik. Bij ons wordt dat nog onderzocht.’

 

CO2-footprint - UMC Utrecht koploper in duurzaamheid binnen de zorg

De CO₂-footprint van UMC Utrecht in 2016, gebaseerd op het Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

 

Een complex bedrijf

Het is een flinke opgave om een ziekenhuis klimaatneutraal te maken. Sommigen vragen zich af of het überhaupt wel mogelijk is. ‘Wij hebben de lat heel hoog gelegd, met die doelstelling voor 2030’, aldus Willems. ‘Het is spannend of we het halen, want een ziekenhuis is een complex bedrijf met veel installaties, apparatuur en nieuwe ontwikkelingen. We pakken aan wat mogelijk is en zoeken op alle fronten naar duurzame partners in de keten. Bijvoorbeeld voor de afvalverwerking, bouwprojecten en de aanschaf van kleding en duurzaam meubilair. Andere dingen zijn nog erg lastig, zoals de grote hoeveelheid medische disposables die we uit oogpunt van kwaliteit en patiëntveiligheid gebruiken. Het feit dat een disposable vaak uit meerdere materialen bestaat, maakt recycling complex. Maar het is een fantastische uitdaging om aan te werken en we willen graag een voorbeeld zijn voor anderen.’

 

Lees ook het laatste duurzaamheidsverslag van het UMC Utrecht