Column

Van kwaliteit, naar MVO, naar MVO-kwaliteit

Door | 15 december 2015

De ontwikkeling van kwaliteit naar MVO kun je allang geen trend meer noemen. Dat wil niet zeggen dat die ontwikkeling niet meer plaatsvindt – dat wil vooral zeggen dat het een ontwikkeling is die zich heeft doorgezet. Een MVO-stuurgroep waarin de kwaliteitsmanager niet is vertegenwoordigd is als een puzzel waarvan een stukje ontbreekt. Menig kwaliteitsmanager mag zich anno nu zelfs duurzaamheidscoördinator of MVO-manager noemen.

 

Hoewel er soms terechte kritiek op is, heeft het toepassen van allerhande MVO-standaarden zoals ISO 14001, ISO 26000 en de MVO-prestatieladder daar een belangrijke rol in gespeeld. De standaardisering van een ‘vaag’, ‘complex’ en soms ‘ongrijpbaar’ onderwerp als MVO is belangrijk voor organisaties die MVO willen structureren, die interne en externe stakeholders willen laten zien dat ze invulling geven aan MVO en die zich willen onderscheiden van concurrenten. Het is een ontwikkeling die goed is voor de kwaliteitsmanager en de positie van kwaliteitsmanagement binnen organisaties: die wordt hiermee steeds belangrijker en steeds strategischer.

 

Aan het begin van een nieuw jaar is het niet alleen goed om terug te kijken op zo’n evolutie, maar vooral ook om na te denken over wat de volgende stap in de relatie tussen kwaliteit en MVO zal zijn. Ik denk dat dat voor een groot deel zal draaien om de kwaliteit van MVO, oftewel MVO-kwaliteit. MVO-kwaliteit wordt misschien wel het belangrijkste MVO-managementthema van de komende tijd. Organisaties zullen steeds vaker overtuigend bewijs moeten leveren dat zij het serieus menen met MVO; hun MVO-claims worden namelijk in toenemende mate gewantrouwd. Zo blijkt uit recent onderzoek van marktonderzoeksbureau Globescan bijvoorbeeld dat bijna acht op de tien consumenten wereldwijd behoefte heeft aan MVO-informatie. Van diezelfde consumenten blijkt nog geen veertig procent te denken dat bedrijven eerlijk over MVO communiceren. En in ons deel van de wereld is dat nauwelijks een derde. Au…

 

Bedrijven zullen meer en meer aandacht moeten hebben voor hun MVO-kwaliteit. De geloofwaardigheid van MVO-claims is immers in het geding. Zij doen er dus verstandig aan om overtuigend duidelijk maken op welke manier zij invulling geven aan MVO, waarom zij dat doen, welke keuzes zij daarbij (niet) hebben gemaakt, op welke waarden en uitgangspunten zij zich baseren én waarom hun stakeholders hen zouden moeten geloven. Dat valt en staat bij het leveren van bewijs. Het gebruik van MVO-standaarden is misschien geen zaligmakende, maar wel een nodige en bovendien een praktische manier om daar een bijdrage aan te leveren.